Noord-Holland maakt meer ruimte voor woningbouw in landelijk gebied

Nieuwbouw
Sander van der Meijs
Sander van der Meijs
14 mei 2024
2 min

De provincie Noord-Holland wil het vanaf 1 januari 2025 weer mogelijk maken om te bouwen in landelijk gebied. Dat moet gebeuren aan de randen van bestaande wijken, dus het welbekende ‘straatje erbij’. Onder bepaalde voorwaarden zal er ook meer mogelijk worden in beschermd landschap.

In Noord-Holland zijn tot en met 2030 191.000 nieuwe woningen nodig. Een groot deel daarvan kan binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden, maar de provincie wil gemeenten daarnaast meer mogelijkheden geven om woningen te bouwen aan de randen van bestaande wijken. De provincie gaat daarvoor een aantal regels aanpassen die nu gelden voor bouwen in landelijk gebied. 

Binnenstedelijk bouwen blijft uitgangspunt

Het zwaartepunt van de bouw zal ook met de aangepaste regels blijven liggen op binnenstedelijk bouwen, licht gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling Esther Rommel toe: ‘Ja, er wordt meer mogelijk, maar het uitgangspunt blijft: eerst binnenstedelijk bouwen en dan pas de mogelijkheden in landelijk gebied verkennen.’ 

Toch wil Noord-Holland meer mogelijk maken om de gemeenten tegemoet te komen. ‘Het toevoegen van een aantal woningen is positief voor de leefbaarheid, vitaliteit en het voorzieningenniveau in een gemeente’, zegt Rommel, ‘en het biedt meer mogelijkheden om in het eigen dorp een woning te vinden. De provincie Noord-Holland komt met het verruimen van de regels tegemoet aan de wens van veel gemeenten die kleine (her)ontwikkeling mogelijk willen maken.’ 

Bouwen in Beschermd Landschap

De verruiming van de regels betekent allereerst dat het in het Noord-Hollandse deel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) weer mogelijk wordt om kleinschalige woningbouw te realiseren. Daarmee vervalt het verbod dat jarenlang van kracht was. 

Daarnaast wordt er meer mogelijk in landelijk gebieden met de bijzondere status van Beschermd Landschap. Het aantal woningen dat gebouwd mag worden wordt verhoogd van 11 naar 25. Voorwaarde is wel dat deze woningen gebouwd worden langs een kern of dorpslint en de bijzondere waarden van het gebied niet aantasten. Wanneer deze waarden wel worden aangetast, worden aanvullende voorwaarden aan de woningbouwplannen gesteld. Er moet dan bijvoorbeeld extra aandacht zijn voor het groen in het plan.

Zelfs grootschalige woningbouw in Beschermd Landschap behoort zelfs tot de mogelijkheden. Daarvoor moet wel worden aangetoond dat bouwen in Beschermd Landschap de beste optie is. 

Uitgelicht

voorbereiden op Wkb

Voorbereiden op de Wkb doe je zo

Lees meer
Sander van der Meijs
Sander van der Meijs

Gerelateerde artikelen