Kranen van Schell onderling met elkaar verbonden

Installatie
22 augustus 2023 | 3 minuten leestijd

De Duitse sanitairspecialist Schell heeft een uitgebreid programma elektronische kranen en spoelsystemen voor toiletruimtes, douches en badkamers, keukens en wasruimtes. Dankzij dat brede aanbod kunnen alle ruimtes met watertappunten in een gebouw op het elektronische watermanagementsysteem SWS aangesloten worden.

Per SWS-server kunnen 64 elektronische kranen en spoelsystemen op het intelligente watermanagementsysteem aangesloten worden en uiteraard kunnen meerdere servers in het systeem gekoppeld worden. De data-uitwisseling gaat via een netwerkverbinding (radio, kabel of een combinatie van beide). Het systeem is geschikt voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande gebouwen, waarbij kostbare renovaties vermeden kunnen worden. 

SMART.SWS

Bijzonder praktisch is de speciale SWS-toegang op afstand. SMART.SWS is een cloudservice van Schell, waarmee gebouwbeheerders en facility managers op elk moment en op elke plek ter wereld via internet de actuele gegevens van elke kraan, elke sanitaire ruimte en zelfs complete gebouwen kunnen bekijken en de instellingen waar nodig kunnen aanpassen. Gebouwbeheerders en facility managers krijgen via SWS informatie over onder meer de frequentie en de duur van het gebruik, het sensorbereik, de waterlooptijd, de nalooptijd, geplande spoelingen en eventuele foutmeldingen. Op basis daarvan kunnen instellingen aangepast worden om de hygiëne te waarborgen en het gebruik van de drinkwaterinstallaties te optimaliseren. Dat kan tot aanzienlijke kostenvoordelen en tot meer comfort voor de bezoekers leiden.

Optimale drinkwaterkwaliteit

Het grootste voordeel van het Schell Watermanagement Systeem is de bewaking van de drinkwaterkwaliteit in het waterleidingsysteem. Op vaste tijdstippen of dynamisch op basis van de watertemperatuur en de gebruiksfrequentie van de sanitaire voorzieningen kunnen automatische stagnatiespoelingen ingepland en uitgevoerd worden, zodat het water in de leidingen altijd vers is en het drinkwater veilig. Omdat het systeem alle activiteiten logt, kan de beheerder altijd aantonen welke maatregelen hij in het kader van de legionellapreventie genomen heeft en dat hij aan de wettelijke eisen c.q. richtlijnen heeft voldaan. 

Waterbesparing

Inmiddels wordt ook duidelijk, dat een elektronisch watermanagementsysteem tot een aanzienlijke besparing van water en energie kan leiden. Bij kranen kunnen sensoren, perlators en intelligente afsluiters de waterstraal en de waterlooptijd beheersen, zodat het water zuinig loopt of alleen als het nodig is. Alleen al door de installatie van contactloze kranen kan – in vergelijking met traditionele, handbediende kranen – zo’n 70% water bespaard worden, terwijl het gebruikscomfort er niet onder lijdt. Ook het slim managen van stagnatiespoelingen en thermische desinfecties kan water en energiekosten voor het verwarmen van water besparen. 

Lekpreventie

In het Schell Watermanagement Systeem kunnen ook lekpreventie-kranen geïntegreerd worden, die de watertoevoer in het hele gebouw of delen ervan automatisch kunnen afsluiten als er niemand aanwezig is, zodat een leidingbreuk geen grote schade kan veroorzaken.

Gerelateerde artikelen