Neprom wijst aansluitplicht op warmtenet nieuwbouw af

De vastgoedontwikkelaars onderschrijven weliswaar de keuze om van het aardgas af te gaan en daarbij met de nieuwbouw te beginnen, maar het gaat wel allemaal te snel naar hun zin. Want, zo benadrukt de NEPROM, het aansluiten van nieuwbouwwoningen op een (hoge temperatuur) warmtenet is over het algemeen géén goede oplossing. Verplichte aansluiting van nieuwbouw op warmtenetten doorkruist het beleid en de inzet van marktpartijen om de nieuwbouw versneld naar energieneutraal te brengen. Nieuwbouwwoningen hebben vanaf 2020, wanneer zij aan de BENG-eisen moeten voldoen, zo`n laag energiegebruik voor ruimteverwarming en warm tapwater, dat de woning nagenoeg geheel in de eigen energiebehoefte kan voorzien. In de meeste gevallen door gebruik te maken van een warmtepomp in combinatie met pv-panelen. Aansluiting op het elektriciteitsnet is dan voldoende. Een uitzondering hierom is wellicht van toepassing voor  aansluiting van gestapelde nieuwbouw op een duurzaam, lage temperatuurwarmtenet die afhankelijk van de hoogte van het gebouw wel energie- en kostenefficiënt kan zijn.

Aansluitplicht aardgas

Ook wil de Neprom dat de regering eerst nog eens goed nadenkt over de afschaffing van de aansluitplicht op aardgas voornieuwbouwwoningen. GroenLinks en de Vereniging van Gemeenten pleiten ervoor om vanaf 1 januari 2019 een verbod in te voeren op het aansluiten van nieuwe woningen op aardgas, tenzij het niet anders kan. Als er zo’n verbod komt, mag dat beslist niet eerder ingaan dan 2021, stelt de Neprom. De sector moet voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden omdat er anders ongelukken gebeuren.

Bovendien, stelt Neprom, kunnen de meerkosten van circa 15.000 euro om te voldoen aan de BENG-norm lang niet alle gevallen in de verkoopprijs of in de huur worden verdisconteerd. Het zijn meerkosten die de koper of huurder op dit moment vaak nog wil betalen, ook al zou hij op termijn die investering weer terug kunnen verdienen door lagere energiekosten.

Maya van de Steenhoven, directeur Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland en initiator van de `van gas los`-campagne, windt zich op over de opstelling van de Neprom. In een brief, die ze op LinkedIn heeft gezet, laat ze weten dat Neprom de voorgestelde maarteregelen juist zou moeten omarmen. ‘Het standpunt van Neprom gaat regelrecht in tegen de green deal voor energieneutrale nieuwbouw die de vereniging in maart 2017 ondertekende. Neprom toonde zich hiermee een tegenstander van nieuwe aardgasnetten. Dit noemt Neprom opeens symboolpolitiek. Hoe echt was die handtekening?`, vraagt zij zich af op Twitter. De opstelling van Neprom doet volgens haar afbreuk aan de green deal, die ook werd ondertekend door partijen zoals de Rabobank, ABN-Amro, BAM, Heijmans, VolkerWessels, Ymere en andere vooraanstaande partijen binnen de bouwsector.