VELUX bekroond met Hibin Fabrikant van de Toekomst-award

4 January 2023

Om bouwafval tegen te gaan en dakramen van de afvalberg te redden, worden VELUX dakramen via de ’take-back service` gescheiden ingezameld en gedemonteerd door bedrijven die veelal onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen of bedrijven die werken aan de re-integratie van gedetineerden. Met de hieruit ontstane grondstoffen zoals glas, hout, aluminium en kunststoffen, worden nieuwe producten gemaakt en realiseert VELUX een CO2 reductie van 28% per dakraam in vergelijking met bouw- en sloopafval in de laatste fase van de levenscyclus.

“Duurzaamheid staat bij VELUX voorop en daarom zijn we dankbaar dat we – middels de Fabrikant van de Toekomst-award en -publieksprijs – op dit gebied worden erkend. Zo zijn we druk bezig met het op terugwerkende kracht compenseren van alle door VELUX gerealiseerde CO2 uitstoot door het planten van nieuwe bossen. Op deze manier kunnen we in 2041 – wanneer VELUX 100 jaar bestaat – zeggen dat we levenslang klimaatneutraal zijn. Verder ondernemen we flinke stappen om ons eigen productieproces te vergroenen. Met de ’take-back recyclingdienst VELUX dakramen’ willen we voorkomen dat oude dakramen op de vuilstort belanden en willen we juist het hergebruik van grondstoffen, gewonnen uit `oude` ramen, stimuleren”, zegt Ronald Bal, ‎Sustainable Development Improvement Manager bij VELUX Nederland. 

Tijdens de Fabrikant van de Toekomst verkiezing werden fabrikanten beoordeeld op procesinnovaties in de categorieën Bouw- en renovatieopgave, Minder primaire grondstoffen, Data voor stroomlijning van de bouwsector en Hindervrije bouwlogistiek.