Limburg wil 30.000 huizen bouwen bij stations

Hub Redactie
Hub Redactie
24 april 2024
2 min

De provincie Limburg denkt dat er voor 2040 ruim 30.000 woningen gebouwd kunnen worden in de buurt van zes grote stations. De woningen zijn bedoeld voor zowel woningzoekenden uit Limburg als van verder. Limburg heeft samen met de gemeenten Heerlen, Maastricht, Roermond, Sittard-Geleen, Weert en Venlo een plan, genaamd Limburg Centraal, geschreven voor woningbouw binnen een straal van 1,5 kilometer van deze stations. Met het project krijgt volgens de provincie “niet alleen de woningbouw een impuls, maar ook de economische ontwikkeling van Limburg en de leefbaarheid in de directe omgeving“.

In de Woondeal Limburg is afgesproken dat in Limburg 26.550 woningen gerealiseerd worden in de periode tot en met 2030. Daarnaast is tijdens het sluiten van de deal de ambitie voor 20.000 woningen extra uitgesproken. De Woondeal aantal is eind 2023 opgehoogd met 3.000 woningen. Limburg biedt ruimte en is daarmee één van de regio’s die kan bijdragen aan de groeiopgaven van Nederland. Groei die kansen biedt voor de Limburgse steden op het gebied van economie, voorzieningen en leefbaarheid.

Limburg Centraal

De propositie ‘Limburg Centraal’ gaat over het realiseren van woningen in de directe omgeving van de zes intercitystations. De propositie laat zien dat er ruimte is voor ruim 30.000 woningen binnen een cirkel van 1,5 kilometer (15 minuten loopafstand). Daarvan is circa 1/3e van de aantallen al opgenomen in de Woondeal. Maar Limburg Centraal gaat over meer dan wonen; het laat zien hoe wij onze verstedelijking duurzaam willen vormgeven: integraal; wonen, werken en leven en een Limburg dat goed verbonden is met zijn omgeving.

Naast het onderzoeken van de mogelijkheden om in Limburg deze grootschalige woningbouwlocatie (Limburg Centraal) te ontwikkelen, spreekt de Provincie met alle Limburgse gemeenten om voor de kernen waar de leefbaarheid onder druk staat, mogelijk nieuwe woningbouw te realiseren aan de randen van de bestaande bebouwde kern.

Samenwerking is randvoorwaardelijk

Al deze ontwikkelingen vereisen inzet van alle betrokkenen. Het zijn intensieve processen om gewenste ambities daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Het begin is er. De Limburgse partijen zijn enthousiast en denken in kansen en mogelijkheden Ook minister De Jonge ziet kansen voor Limburg. De kabinetsformatie is belangrijk voor de samenwerking met het Rijk en voor de stappen die gezet kunnen worden met betrekking tot wonen en de gehele ruimtelijke opgave van Nederland.
Minister de Jonge heeft aangekondigd dat Limburg wordt opgenomen als zoekgebied voor Grootschalige Woningbouw in het voorontwerp van de Nota Ruimte. Dat betekent dat we Limburg Centraal een stap verder gaan brengen en daar afspraken over gaan maken tijdens de aanstaande overleggen met diverse ministeries in juni van dit jaar.

Uitgelicht

voorbereiden op Wkb

Voorbereiden op de Wkb doe je zo

Lees meer
Hub Redactie
Hub Redactie

Gerelateerde artikelen