Bouw voorzichtig positief over regeerakkoord: ‘komt aan op uitvoering’

Nieuwbouw
Hub Redactie
Hub Redactie
20 mei 2024
3 min

Zowel Bouwend Nederland als de kleinere aannemers, verenigd in de AFNL, zijn voorzichtig positief over de bouwambities in het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen. “Het biedt goede uitgangspunten om aan de problemen van maatschappelijke opgaves, zoals woningbouw, verduurzaming, bereikbaarheid en versnellen van procedures tegemoet te komen. ook besteedt het terecht gerichte aandacht aan lastenverlichting op arbeid, terugdringen van regeldruk voor het mkb. Echter, het komt er wel op aan hoe de uitvoering hiervan vorm gaat krijgen.”

Bouwend Nederland zegt dat in het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen “mooie ambities staan, maar dat het aankomt op goede uitvoering”. De brancheorganisatie zegt het bijvoorbeeld goed te vinden dat het terugdringen van het woningtekort een topprioriteit krijgt, net als de aandacht in het akkoord voor mobiliteit en infrastructuur en de aanpak van netcongestie.

“Het akkoord van de vier partijen adresseert nagenoeg alle grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de bouw- en infrasector de oplossingen bouwt, zoals bereikbaarheid, woningbouw en de energietransitie. Het komt nu aan op executiekracht en uitvoeringszekerheid. We hopen dat in de verdere uitwerking duidelijke maatregelen worden genomen om de doelstellingen en ambities ook echt voor elkaar te kunnen krijgen.”

“Het is een goede zaak dat er volop aandacht is voor de bouw van nieuwe woningen en het herbestemmen van bestaande gebouwen, waarbij deze vier partijen ook inzetten op het principe van ‘straatje erbij’ en herbestemming/herinrichting van kantoor- en bedrijfsgebouwen, versnellen van procedures en wordt gesteld dat elke regio telt. Dit alles onder opnieuw een coördinerend minister, die de regie voert op de ruimtelijke ordening en waar wordt gebouwd”, schijft de AFNL in een persverklaring.

Voldoende instroom realiseren

Realiseren van de bouwopgave, verduurzaming en de energietransitie zijn cruciaal, maar kunnen niet worden gerealiseerd als er onvoldoende vakmensen zijn. De Aannemers-federatie is het eens met de vier partijen dat er meer grip op arbeidsmigratie moet komen, maar we moeten als Nederland de vakkrachten en technische mensen wel kunnen blijven aantrekken om de noodzakelijke woningbouw, verduurzaming, infrastructuur en energietransitie te kunnen realiseren. De in dit verband aangekondigde betere aansluiting van beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt is zeer welkom. Cruciaal daarbij is dat er een breed aanbod van bouw(gerelateerde) mbo-opleidingen met voldoende regionale spreiding blijft en ontstaat, waar jongeren, maar bijvoorbeeld ook zij-instromers en buitenlandse medewerkers worden opgeleid, omgeschoold of bijgeschoold. Ook met deelcertificaten kunnen vakmensen worden opgeleid.

Bouwend Nederland en de AFNL zeggen klaar te staan om te helpen bij de verdere uitwerking. “Met alleen de intenties in dit hoofdlijnenakkoord, zonder dat daar adequate uitvoeringskracht en financiering aan is gekoppeld, komen we er niet. Dan gaat de zon misschien wel schijnen, maar zitten de woningzoekenden en weggebruikers in de schaduw.”

Goede voornemens

De koepel voor woningcorporaties Aedes vindt dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend in het hoofdlijnenakkoord. De plannen bouwen voort op het al ingezette beleid en er zitten goede voornemens bij om de bouw van extra woningen te realiseren, stelt de koepel.

Aedes is te spreken over het feit dat gemiddeld 30 procent van de nieuwe woningen een sociale huurwoning moet zijn, volgens de plannen van de partijen. Ook komt er meer grond beschikbaar, worden belemmeringen weggenomen, procedures versneld en netcongestie aangepakt, stelt Aedes. “Maatregelen die allemaal hard nodig zijn.”

De Woonbond, de belangenvereniging van huurders, zei juist veel te weinig ambitie te zien in het coalitieakkoord om de wooncrisis aan te pakken.

Uitgelicht

voorbereiden op Wkb

Voorbereiden op de Wkb doe je zo

Lees meer
Hub Redactie
Hub Redactie

Gerelateerde artikelen