‘Halvering nieuwbouw geen verrassing’

10 oktober 2023 | 2 minuten leestijd

Bouwend Nederland vindt het niet verrassend dat het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar is gehalveerd. Sinds het vierde kwartaal van 2021 ziet de belangenbehartiger van de bouwsector een terugval in het aantal afgegeven bouwvergunningen, waardoor er al langere tijd minder wordt gebouwd.

“We kunnen het oplopende woningtekort alleen oplossen als we nieuwe woningen toevoegen en daarnaast zorgen dat we doorstroming stimuleren”, zegt Bouwend Nederland. Maar in die ambitie wordt de bouwsector naar eigen zeggen belemmerd, onder meer door het uitblijven van een oplossing voor het stikstofprobleem, een tekort aan bouwlocaties en extra eisen die gemeenten stellen aan nieuwbouw.

Volgens Bouwend Nederland worden de problemen verergerd door het regeringsbeleid, “ondanks de goede ambities van minister De Jonge”. Ook gemeentes zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen. “Er is in de wetten Betaalbare Huur en Versterking Regie op Volkshuisvesting te weinig aandacht voor doorstroming en er missen instrumenten die bezwaarprocedures verkorten. Stop met de focus op binnenstedelijk bouwen, maar bouw een straatje bij in elke gemeente.”

Veel animo

Er worden wel stappen gezet, benadrukt de belangenorganisatie, zoals met de zogenoemde startbouwimpuls, waarmee bouwprojecten die stil dreigen te vallen toch door kunnen gaan. Daarvoor is veel animo, bleek vorige maand uit een eerste inventarisatie.

Het toevoegen van betaalbare nieuwbouwwoningen is bovendien niet de enige manier om de betaalbaarheidsproblemen op de woningmarkt op te lossen, zegt Bouwend Nederland. Het overgrote deel van de starters koopt hun eerste huis in de bestaande woningvoorraad. “Nieuwbouw moet in alle segmenten worden gebouwd, zodat doorstroming op de woningmarkt wordt gestimuleerd.” Door de bouw van nieuwe woningen kan een verhuisketen in gang gezet worden waarmee ruimte ontstaat in de bestaande voorraad, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) twee jaar geleden al.

Het CBS publiceerde vorige week nieuwe cijfers over de verkoop van nieuwbouwwoningen, waaruit bleek dat die in het tweede kwartaal meer dan gehalveerd was ten opzichte van vorig jaar. In april, mei en juni werden 3300 nieuwbouwwoningen verkocht en dat is 56,2 procent minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Naast een terugval van het aantal bouwvergunningen spelen ook de hoge hypotheekrente, een tekort aan bouwlocaties en hoge bouw- en grondkosten een rol.

Gerelateerde artikelen