‘10.000 vacatures in Rotterdamse haven rond energietransitie’

23 januari 2023 | 2 minuten leestijd

De Rotterdamse haven en omliggende industrie hebben komende jaren waarschijnlijk 10.000 tot 15.000 extra mensen nodig. De bij de haven betrokken bedrijven en organisaties staan daarmee voor een enorme opgave. Op dit moment zijn er al meer dan 8000 vacatures in de Rotterdamse haven en dat aantal zal naar verwachting in de nabije toekomst nog verder stijgen, meldt het Havenbedrijf Rotterdam.

De komende jaren verandert de arbeidsmarkt in de haven en industrie, onder meer door de energietransitie. Hierdoor verdwijnen of veranderen bestaande functies en nieuwe functies zullen ontstaan. Dit kan in het gebied naar schatting tussen de 10.000 en 15.000 nieuwe banen opleveren. Een enorme opgave, die de urgentie van een gezamenlijke aanpak onderstreept.

Een brede groep aan partijen, namelijk Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Techniek College Rotterdam en Scheepvaart en Transport College (STC), wil dat probleem gezamenlijk aanpakken. Ze hebben een intentieverklaring ondertekend tot het vormen van de ‘Human Capital Coalitie Energietransitie’, waarmee ze een gezamenlijke aanpak gericht op het aantrekken en behouden van voldoende en gekwalificeerd havenpersoneel zijn gestart.

Het idee is dat er door samenwerking, onderlinge afstemming en gecoördineerde acties bijvoorbeeld meer sollicitanten zullen komen per vacature. Ook zou de coalitie moeten bijdragen aan het vergroten van de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van werken in de Rotterdamse haven.

“Met deze coalitie vormen de partijen hét regionale platform voor transitie-initiatieven, gericht op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent, menskracht en vakmanschap. De HCCE wordt daarmee de voornaamste stimulans voor energietransitie-inspanningen op het gebied van de arbeidsmarkt in het HIC Rotterdam. De activiteiten van de HCCE zijn een aanvulling en uitbreiding op de al bestaande arbeidsmarktactiviteiten”, zo schrijven de coalitiedeelnemers in een gezamenlijke verklaring.

Gerelateerde artikelen