Alliander: ‘elektriciteitsnet in woonwijk loopt tegen grenzen aan’

Installatie
13 maart 2023 | 3 minuten leestijd

Het tempo waarin Nederland verduurzaamt vraagt meer van het elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen na grote bedrijven nu ook consumenten en kleine ondernemingen te maken krijgen met het elektriciteitsnet dat volloopt. Dat stelde Alliander bij de presentatie van de jaarcijfers over 2022. Om woningeigenaren zoveel mogelijk te helpen, gaat Alliander hen waar mogelijk toch aansluiten door het net tijdelijk extra te belasten. Hierdoor kunnen er, tot het moment dat het net is uitgebreid, wel meer spanningsproblemen ontstaan.

Tienduizenden straten moeten tot zeker 2040 open om aan de steeds grotere behoefte aan elektriciteit te kunnen voldoen. Dat zegt netbeheerder Alliander, die in verschillende provincies in Nederland het elektriciteitsnet sterker maakt met bijvoorbeeld meer en dikkere kabels. De vraag naar elektriciteit stijgt harder dan het tempo waarin Alliander het netwerk kan uitbreiden.

Maarten Otto, CEO van Alliander: “Het elektriciteitsnet in woonwijken is op veel plaatsen nog niet berekend op de snelheid waarmee consumenten hun huis verduurzamen. Onze mensen werken hard om dit net aan te passen, zodat consumenten hun verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren. Afgelopen jaar werden weer meer kabels aangelegd en meer elektriciteitshuisjes geplaatst dan het jaar daarvoor. Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, moeten er de komende jaren 20.000 elektriciteitshuisjes komen. En 1 op de 3 straten gaat open om de verzwaring van het elektriciteitsnet te realiseren. Een stevige klus die we niet zo snel kunnen uitvoeren als het tempo waarmee de vraag naar elektriciteit stijgt. Naast dat dit een gigantische opgave is, hebben we ook te maken met personeels- en materiaaltekorten waardoor we niet overal tegelijk aan de slag kunnen. Dat betekent dat we in de nabije toekomst helaas tijdelijk niet alle consumenten en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting direct kunnen helpen wanneer het net in de wijk vol raakt. We hebben daar nu al op enkele plaatsen mee te maken, maar we voorzien dat dit aantal de komende jaren gaat oplopen. Om onze klanten zo goed mogelijk in hun behoeften te voorzien, kiezen we er daarom voor een deel van de nieuwe aansluitingen of verzwaringen toch te realiseren en daarmee het net tijdelijk extra te belasten.”  

Personeelstekorten

Om het elektriciteitsnet genoeg te kunnen verzwaren zijn volgens hem ook veel meer technici nodig. Door personeelstekorten duurt het langer voordat het net op alle plekken is aangepast en meer elektriciteitshuisjes worden gebouwd. Onder meer omscholing moet volgens Otto leiden tot meer technici. “Tot 2026 zijn rond de 2200 extra mensen nodig bij Alliander.”

Het duurt volgens de netbeheerder soms lang om plekken te vinden voor elektriciteits- en transformatorhuisjes. Klagende omwonenden die vanuit hun raam niet naar zo’n huisje willen kijken, vertragen dat proces, vertelt een teamleider bij Alliander. “Vanwege klachten duurt het soms zes jaar voordat de bouw kan beginnen.”

Alliander belast het net tijdelijk extra om toch aan de grote vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Hierdoor kunnen vaker spanningsproblemen ontstaan, waardoor mensen met zonnepanelen niet altijd energie kunnen terugleveren, het licht in huis knippert of de stroom kan uitvallen in een huis of wijk. Afgelopen jaar ontving de netbeheerder 2000 klachten hierover en dit soort problemen zal steeds vaker voorkomen, meldt Otto. “We zien vooral problemen op plekken waar zonnepanelen, warmtepompen en elektrisch rijden zijn gecombineerd.” Het hangt volgens hem ook af van hoeveel verbruik de kabels aankunnen.

Op sommige plekken in Nederland is het elektriciteitsnet vol. Hierdoor is het niet mogelijk om snel een zwaardere aansluiting te krijgen voor bijvoorbeeld een laadpaal voor een elektrische auto. Alliander wil 5 miljard euro investeren in het laagspanningsnet voor huizen en kleine bedrijven tot en met 2030.

Gerelateerde artikelen