Bijna D-day voor label C

4 januari 2023 | 4 minuten leestijd

Nog even, en het is 1 januari 2023. Vanaf die datum is label C wettelijk verplicht voor kantoorgebouwen groter dan 100m2. Hoewel de verplichting al over een paar weken ingaat, voldoet nog lang niet ieder kantoorpand aan de eisen. En dat gaat zeker ook niet meer lukken.

In 2012 is al aangekondigd dat kantoorpanden op 1-1-2023 label C moeten hebben. Met de introductie van de energielabels wil de overheid stimuleren dat gebouweigenaren stappen zetten om hun pand energiezuiniger te maken. De labels variëren van A+++++ (excellent) tot en met G (zeer slecht). Met een energielabel wordt een gebouw geclassificeerd en daardoor is gemakkelijk vast te stellen wat er nog moet gebeuren. Voor 2023 is label C voldoende, maar eigenlijk is dat een tussenstap naar label A dat in 2030 verplicht wordt. Wie nu dus stappen gaat zetten, kan daar maar beter vast rekening mee houden. Voor gebouweigenaren van een gebouw met label D of lager is het praktisch gezien niet meer haalbaar om per 1-1-2023 op label C te zitten, zeker als het om wat grotere aanpassingen gaat.

Beheer en onderhoud

Dat nog lang niet alle kantoorgebouwen aan label C voldoen, ziet ook Jan van den Hoff, directeur/eigenaar van Van den Hoff Installatiebedrijf in Eindhoven: `Over het algemeen gesproken kan ik wel zeggen dat er nog heel wat moet gebeuren. In een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zijn soms werkzaamheden opgenomen die het label omhoog brengen. Het opplussen gebeurt dus veel vanuit beheer en onderhoud. Toch lopen niet alle gebouweigenaren heel hard. Dat heeft deels met de geopolitieke situatie: de prijzen gaan omhoog, en zowel materiaal als personeel dat de werkzaamheden moet uitvoeren is schaars. Toch is label C straks een vereiste en mag een gebouw niet meer als kantoor dienen als het per 1 januari 2023 niet aan de eisen voldoet.`

Actief

Van den Hoff weet van de bestaande klanten wel ongeveer hoe de staat van het bedrijfspand is. `Ik schat in dat 60% al label C of hoger heeft. Bij 40% is dat nog niet het geval en daar pakken we actief onze rol. Komt een gebouweigenaar met een gebouw met label D of lager binnen met een vraag of verzoek, dan gaan we in gesprek over de komst van het label en bespreken wat er nog nodig is. Veel gebouweigenaren zien er tegenop omdat ze denken dat het duur en ingewikkeld is, maar vaak valt het uiteindelijk wel mee. Kantoorpanden hebben veelal platte daken en zijn heel geschikt voor zonnepanelen. Ledverlichting is een inkopper, maar denk ook aan ventilatie met warmteterugwinning en aan het energiezuinig afstellen van (klimaat)installaties. Daar kun je grote voordelen behalen.`

Stappenplan

De route naar energielabel C bestaat meestal uit vier stappen.

  • Stap 1: Schakel een erkende energielabel-adviseur in voor een nulmeting met bijbehorend maatwerkadvies bij. Is het energielabel al wel bepaald, dan staan daar wat beknopte verduurzamingsadviezen in. Het is mogelijk om een uitgebreider maatwerkadvies te laten maken, zonder dat je een nieuw energielabel aanvraagt.
  • Stap 2: Zoek uit welke financiële mogelijkheden er bestaan voor de verduurzaming van het bedrijfspand. Er zijn verschillende regelingen.
  • Stap 3: Om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen, moeten de verduurzamingsmaatregelen voor 1 januari 2023 uitgevoerd en het label toegekend zijn. Er verschillende algemene maatregelen te nemen, maar houdt liever het maatwerkadvies uit het EPA aan.
  • Stap 4: Laat een nieuw energielabel opstellen door een erkende energielabel-adviseur. Is het maatwerkadvies goed uitgevoerd, dan krijgt het pand energielabel C of hoger.

Nogmaals: de gebouweigenaar die nu nog niets heeft ondernomen, is ongetwijfeld te laat om per 1-1-2023 aan de verplichting te kunnen voldoen. Een en ander toch maar zo snel mogelijk in gang zetten, is het advies! En ondertussen hopen dat er in januari geen boete (maximaal 81.000 euro) of sluiting volgt. 

Gerelateerde artikelen