BIM vraagt om andere vaardigheden en een ander proces

 

Voordelen van BIM

Het BouwInformatieModel werd oorspronkelijk onder meer gezien als een middel om de faalkosten, die in Nederland al zo`n slordige 6 miljard per jaar bedragen, te verminderen. Door te werken met een gecomputeriseerd 3D-model, kunnen mogelijke problemen reeds vooraf virtueel gesignaleerd worden.

Het bouwproces kan bovendien vlotter verlopen, omdat alle partijen beter en sneller met elkaar kunnen communiceren via een vastgestelde taal van objecten. Op dit vlak werd begin 2014 nog een belangrijke doorbraak gerealiseerd met een projectplan dat voorziet in een uitbreiding van de Europees Technisch Informatie Model (ETIM) classificatienorm voor technische producten met aanvullende parameters, die handig zijn voor diverse reken- en tekentoepassingen. Dit betekent een belangrijke voorwaarde voor integraal werken, waar bouw- en installatiesector naar streven.

Bij grote infrastructuur- en utiliteitsprojecten wordt BIM al als de standaard gezien, dus bouw- en installatiesector kunnen er eigenlijk ook niet meer omheen. De BIM bewijst ook haar nut bij duurzame projecten, omdat zo alle partijen in het proces met inzicht op het integrale project kunnen bijdragen tot de energie-neutrale doelstelling.
 

Nieuw bouwproces door BIM

In theorie is BIM een prachtig systeem, maar in de praktijk blijken nog relatief veel verbeteringen mogelijk.

Eén van de valkuilen is dat nog vaak gedacht wordt vanuit een `ouderwets` bouwproces, met een strikte scheiding tussen de ontwerp- en de uitvoerende fase. Doordat er in BIM vanaf het begin wordt gewerkt met een 3D-model, waarin alle informatie over bijvoorbeeld maten, materialen en technische specificaties verwerkt is, vervaagt deze scheiding. Een aanpassing in het 3D-model brengt wijzigingen met zich mee voor de andere elementen van het project, zoals bijvoorbeeld planning en kosten.

Iemand die werkt/ontwerpt met BIM moet weten hoe het in de uitvoering zit en alle zaken op verschillende abstractieniveaus kunnen doorgronden. Dit roept om professionals die inhoudelijke kennis hebben van de integratie van duurzame, bouwkundige en installatietechnische technieken.
 

Opleiding van een nieuwe generatie

Ook hogescholen erkennen het belang van BIM. Vanaf 2017 gaan HBO-studenten al tijdens hun opleiding getraind worden in samenwerken door middel van de BIM. Er wordt dus algemeen erkend dat het andere competenties en vaardigheden vraagt van alle partijen die bij de bouw betrokken zijn: een nieuwe generatie integrale ontwerpers zal ontstaan.
 

Installateur eerder betrekken in het proces

Voor de installatiebranche betekent het nu dat installateurs al eerder in het proces een rol kunnen spelen. BIM maakt het immers mogelijk om naast elkaar en dus tegelijkertijd aan een project te werken. Méér nog, als de installateur pas wordt ingeschakeld als het bestek klaar is, kan het zijn dat de installatie, waarin het 3D-model voorziet, niet voldoet aan de uiteindelijke eisen, bijvoorbeeld omdat de maten van de ruimte veranderd zijn. Door installateurs al vroeg in het proces mee te laten denken, zijn er minder aanpassingen nodig tijdens de daadwerkelijke bouw en kunnen de faalkosten beperkt blijven.