Bouwmaterieel moet schoner

28 januari 2020 | 2 minuten leestijd

Materieel draait nu nog op diesel en is verantwoordelijk voor zo`n 10 procent van de gezondheidsschade door vieze lucht. Op dit moment is nog een aanzienlijk deel van de werktuigen niet voorzien van een effectief roetfilter. Daarnaast komen bij het stationair draaien van de machines hoge NOx-emissies vrij.

Aanbestedingen 

Daar moet vanaf nu een einde aan komen. Overheden gaan eisen dat aannemers schonere machines gebruiken. Het is de bedoeling dat opdrachtgevers uiterlijk in 2020 afspraken maken over concrete eisen en gunningscriteria in de aanbestedingen. Daarnaast moeten partijen die werken met vervuilende machines ernaar streven zo snel mogelijk de inzet van mobiele werktuigen die op diesel draaien te beëindigen. Doordat organisaties dezelfde standaarden hanteren, ontstaat een gelijk speelveld en wordt er zekerheid geboden om te investeren in schonere en 0-emissie mobiele werktuigen, stelt het ministerie.

Verkennen

De afspraken richten zich op bouwmachines, materieel voor groenbeheer, aggregaten voor bijvoorbeeld bronbemaling en festivals, koelvoorzieningen in het wegvervoer en speciale voertuigen die onder de categorie mobiele werktuigen vallen. Diverse gemeenten zijn al begonnen met het verkennen en toepassen van mogelijkheden om deze emissies te reduceren. In het verleden is er volgens het ministerie al aandacht voor geweest, bijvoorbeeld via de Green Deal `het nieuwe draaien`. Ook de afspraken vanuit het Klimaatakkoord over de transitie naar 0-emissie mobiele werktuigen moeten op de langere termijn bijdragen aan gezondheidswinst bij mobiele werktuigen, aldus de regering.

Gerelateerde artikelen