Building Heroes: nieuw kabinet kan niet zonder plan voor te kort bouwpersoneel

23 June 2021

“Wat de politiek lijkt te vergeten, is dat er mensen nodig zijn om de bouwplannen uit te voeren. Als Building Heroes hebben we een traineeship voor de bouw gelanceerd, de Construction University. Dit is een speciaal programma voor starters en schoolverlaters (HBO-WO) met 0 tot 3 jaar werkervaring, waarmee we jong talent opleiden. Zo trekken we talent aan en behouden we deze starters voor de bouw. Maar er moet meer gedaan worden om het personeelstekort aan te pakken”, aldus Meerum Terwogt.

“Ik roep het volgende kabinet dan ook op om niet alleen na te denken over het aantal woningen dat gerealiseerd moet worden, maar ook te zorgen dat er voldoende mensen in de bouw (blijven) werken. Graag deel ik drie adviezen, gebaseerd op mijn ervaring, waarmee we samen het woningtekort sneller kunnen oplossen.”

1: Opleidingen en bedrijven moeten meer samenwerken

Veel jonge professionals worden tijdens hun opleiding onvoldoende voorbereid op de realiteit op de bouwplaats. Een oplossing is om bouwbedrijven en opleidingen meer te laten samenwerken, bijvoorbeeld door bedrijven meer te laten vertellen over welke vaardigheden nu nodig zijn. Ook het `sponsoren` van studenten is geen gek idee. In de Verenigde Staten scoren getalenteerde basketballers een gratis opleiding. Waarom zou een bouwbedrijf studenten niet kunnen helpen en zo verzekerd zijn van talent?

2: Maak-instroom makkelijker

Als een branchevreemde professional in de bouw aan de slag wil, is het vaak nog een uitdaging om een baan te vinden. Dat komt omdat er nog vaak geselecteerd wordt op basis van een opleiding, in plaats van vaardigheden. Een mogelijke oplossing om specifiek op vaardigheden te werken, is het lanceren van een `skill-paspoort` door de overheid. Zo zien bouwbedrijven op een betrouwbare manier wie over welke vaardigheden beschikt, zodat ze sneller de juiste mensen aantrekken om hun (bouw)plannen te realiseren.”

3: Zet in op human skills

Tijdens een bouwopleiding is er een focus op veel technische kennis en vaardigheden, terwijl het werk in de realiteit complexer is dan alleen het oplossen van een technische puzzel. Door studenten al vroeg te leren overleggen, samenwerken, presenteren en leidinggeven, valt er een wereld te winnen. Het zijn immers deze `human skills` die een werknemer, en dus een bouwbedrijf, succesvol maken.

Meerum Terwogt: “Laten wij als sector het goede voorbeeld geven en met elkaar in gesprek gaan en samen tot concrete oplossingen komen. Dit tijdperk wordt geduid als een (noodgedwongen) tijd van bezinning en transformatie. Het is nu nodig om deze kans te pakken, door na te denken hoe we de branche blijvend aantrekkelijk maken en houden. Er wordt door de overheid budget vrij gemaakt voor `werk naar werk` en voor `levenslang leren`. Als we dit geld en onze aandacht nu goed en duurzaam besteden, kunnen we de woningnood aanpakken en ervoor zorgen dat de bouw een aantrekkelijke beroepssector wordt en blijft.”