Burgerlijk Wetboek belangrijker voor NEN 1010 en NEN 3140 dan Bouwbesluit en Arbeidswet

Wie voor de rechter verschijnt, verschijnt daar nooit alleen. Je bent voor de rechter gedaagd door een ander, of je hebt een ander voor de rechter gedaagd. En met die ander had je een afspraak, bijvoorbeeld in de vorm van een contract. Nu staan jullie voor de rechter omdat jullie een conflict hebben over de uitvoering van datzelfde contract. Of je had een brandverzekering afgesloten, maar de verzekeringsmaatschappij weigert uit te keren op basis van een clausule waarin NEN 1010 en NEN 3140 genoemd worden.

Om recht te spreken in dit soort kwesties wendt de rechter zich tot het Burgerlijk Wetboek. Daarin is vastgelegd wat de rechten en plichten zijn van partijen die een overeenkomst hebben gesloten, of waartussen op andere wijze een verbintenis tot stand is gekomen. Met het Burgerlijk Wetboek in de hand richt de rechter zich op het beantwoorden van de vraag wat partijen met elkaar afgesproken hebben, en wat ze op basis van die afspraken van elkaar konden en mochten verwachten.

Je zou verwachten dat deze vragen een simpel antwoord hebben als het gaat om elektrische installaties. Zonder uitzondering wordt in contracten, bestekken en verzekeringspolissen vastgelegd dat de installatie moet voldoen aan NEN 1010. In polissen voor een brandverzekering staat vaak dat de installatie moet worden geïnspecteerd volgens NEN 3140. Goed geregeld, dus.

Nou, dus niet.

Onlangs heb ik een lezing gegeven met als titel “NEN 1010, goed geregeld?”. In deze lezing ben ik ingegaan op de mankementen van NEN 1010 vanuit het oogpunt van het Burgerlijk Wetboek. Vanuit het oogpunt dat een rechter dus inneemt. De conclusie is dat NEN 1010 niet voorziet in de antwoorden die een rechter in zo`n geval zoekt. En dus moet de rechter op zoek naar andere bronnen voor het vinden van de antwoorden.

Doordat de rechter de antwoorden niet vindt in NEN 1010, geeft NEN 1010 niet de rechtszekerheid die gebruikers van NEN 1010 vermoeden te hebben. Wie op rechtspraak.nl zoekt naar verzekeringszaken zal concluderen dat hetzelfde geldt voor NEN 3140. Mijn conclusie is dat het de hoogste tijd is voor een verruiming van de blik van de elektotechnische installatiesector. Niet een focus op het Bouwbesluit of de Arbeidsomstandighedenwet geven u namelijk rechtszekerheid, maar een focus op het Burgerlijk Wetboek.