Campagne moet installateurs en particulieren wakker schudden

Naast de matige en geringe kennis over de meterkast, zijn ook de controles een struikelblok. Daarbij is niet alleen de frequentie van de controle een punt dat kan worden verbeterd, maar ook het inschakelen van een professional. ABB: ” Uit onderzoek blijkt verder dat een deel van de consumenten een periodieke keuring op prijs stelt, zelfs als hiervoor een (beperkt) bedrag moet worden betaald.”

Particulieren en installateurs

De campagne is niet alleen gericht op consumenten, maar ook installateurs moeten er van profiteren. “Installateurs kunnen op deze campagne inspelen door zich te presenteren als moderne, full service professionals. Door meer aan te bieden dan puur vakinhoudelijk werk, verkopen zij zich beter richting zowel de consument als woningcorporaties.” Daarbij dient voorlichting naast het verbreden van de kennis bij particulieren ook het doel van het vergroten van het aantal opdrachten. Particulieren zullen eerder geneigd zijn een professional in te schakelen waardoor de veiligheid van de elektrische installaties in woningen zal verbeteren.

ABB geeft als adviezen voor meterkastcontroles:

  • Laat regelmatig uw groepenkast controleren door een erkende installateur ter voorkoming van problemen.
  •  Laat uitsluitend erkende installateurs aanpassingen uitvoeren aan uw groepenkast
  •  Gebruik de meterkast niet als opslagruimte van brandbare materialen en houd hem bereikbaar
  •  Test regelmatig uw aardlekschakelaar

Nog veel te bereiken

Bij ruim 50% van de consumenten wordt de groepenkast namelijk nooit gecontroleerd. Een derde zegt deze periodieke controle zelf uit te voeren, terwijl 99% van de ongevallen in de meterkast juist ontstaat door toedoen van de bewoners. Ook de aardlekschakelaar wordt door 51% van de huurders en 39% van de woningeigenaren nooit getest. Bijna de helft van de ondervraagden weet niet waar een overspanningsbeveiliging voor dient en of ze er überhaupt één hebben. Uit het onderzoek blijkt dat zo`n 60% van de consumenten een periodieke keuring op prijs stelt. Onder huurders is dat zelfs meer dan 70%. Consumenten zijn ook bereid daarvoor te betalen, al weet het merendeel niet hoeveel.

Brand in de meterkast

“Brand in de meterkast is een van de gevaarlijkste branden, vanwege de veelal in de eterkast aanwezige gasleiding en de locatie, vaak midden in het huis,” legt ABB uit. Vaak ontstaan gevaarlijke situaties door slecht onderhoud, slechte montage of overbelasting. Daarnaast worden er vaak brandbare materialen opgeslagen in de meterkast.  

Leren van foto`s

Onderdeel van de campagne is het uploaden van foto`s van meterkasten. De foto`s kunnen helpen bij het adviseren van particulieren door middel van bestaande meterkasten.