Casco of turnkey opleveren?

Veel bouwbedrijven bieden drie afwerkniveaus aan. Bij een gemiddelde opleverstaat is de afbouw inbegrepen. De bouwer zet binnenwanden, legt verwarming aan, en zorgt voor sanitair en een keuken. Bij het grootste deel van alle opgeleverde woningen in Nederland gebeurt dat. 

Tot en met de ruwbouw

Bij casco stopt het na de ruwbouw. De woning is wind- en waterdicht, de dakpannen liggen op het dak, de kozijnen, ramen, deuren zijn aangebracht en het metselwerk aan de buitengevel is gedaan. Verder is het niet afgewerkt. De binnenwanden moeten nog geplaatst worden, net als de badkamer en de keuken. Verven, aftimmeren, tegelen, installatiewerk voor verwarmen, sanitair plaatsen, stucen, vloer- en wandafwerking: het zijn allemaal klussen die nog gedaan moeten worden. De koper is zelf nog een tijd bezig voordat er verhuisd kan worden. Een handig persoon gaat waarschijnlijk zelf veel doen, en zo niet dan moeten er verschillende gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld én aangestuurd worden. Voor wie daar geen ervaring mee heeft, kost dat al gauw veel tijd en moeite. Het grote voordeel is dat een cascowoning goedkoop is. De koper houdt meer geld over om de afbouw te (laten) realiseren, en kan dat helemaal naar zijn eigen smaak en budget doen. Voordeel voor de bouwer is dat de bouwtijd korter is en er dus snel opgeleverd kan worden. 

Gordijnen en domotica

Het tegenovergestelde van casco is turnkey, ofwel: sleutelklaar. Het bouwbedrijf werkt de woning keurig af. Soms met een zelf samengesteld pakket bestaande uit standaard voorzieningen. Vaak ook krijgen kopers de kans om zelf de elementen uit een aanbod te kiezen en zijn er verschillende kleuren, stijlen en materialen als optie. Door opties aan te bieden kan het bouwbedrijf de woning helemaal volgens de wensen van de kopers afbouwen. Voor kopers is dat gemakkelijk want alles wordt gedaan, maar het is natuurlijk wel duurder. Voordeel voor het bouwbedrijf is dat er veel persoonlijk contact is met de kopers en dat levert vertrouwen en waardering op. Turnkey kan trouwens nog veel verder gaan dan de keuze van het sanitair en de keuken. Desgewenst kan de woning of het pand echt kant-en-klaar opgeleverd worden, inclusief gordijnen, vloerbedekking, vast meubilair, enzovoort. Soms kunnen kopers via de bouwer ook nog afspraken maken met partnerbedrijven die het tuinontwerp, de styling van het interieur en de installatie van domotica (huisautomatisering) verzorgen.

Communiceren en vastleggen

Bouwbedrijven die huurwoningen voor woningcorporaties bouwen, zijn meestal wel bekend met turn-key bouwen. De corporatie laat alles over aan de bouwer, en omdat voor turnkey bouwen in de huursector geen overleg nodig is met een opdrachtgever kan er snel gewerkt worden. Er is dan wel een zekere afhankelijkheid, en vooral als de partijen elkaar nog niet kennen, is het een kwestie van goed communiceren. Maar of het nu om casco of turnkey bouw gaat, het belangrijkste is dat precies wordt vastgelegd wat er onder wordt verstaan, en welke werkzaamheden er wel en niet uitgevoerd gaan worden. Vaak is dat in het bestek omschreven, of is er een aparte akte waarin een opsomming staat. Feit is: hoe duidelijker de afspraken zijn, hoe beter het opgeleverde werk overeen zal komen met de verwachtingen. En dat is voor alle partijen het beste.