Circulaire kabels

Enerzijds worden grondstoffen zoals koper, aluminium, olie en gas schaarser. Anderzijds groeit de afvalberg gestaag. Hergebruik, recyclen en circulariteit van producten en grondstoffen zijn de oplossing. Een van de bedrijven die zich daar hard voor maakt, is TKF, voluit Twentsche Kabelfabriek. 

Recyclen 

TKF recyclet al verschillende materialen op een permanente basis, waaronder koperdraad. Zuiver koperafval van TKF wordt verzameld en door de vaste koperleverancier omgezet in volledig bruikbaar koper. Kabels en kabelstukken worden zoveel mogelijk gescheiden en er wordt gekeken naar de mogelijkheden om kabels volledig te kunnen recyclen. Dit geldt ook voor de kunststoffen die bijvoorbeeld als isolatie- of mantelmateriaal worden gebruikt. Op de productievloer kunnen technische aanpassingen helpen om kabels nóg milieuvriendelijker te produceren en te verwerken.

Levensduur van 60 jaar 

TKF is een van de initiators van de pilot `Leiding op Circulariteit`. Samen met netwerkbedrijven is een start gemaakt met het ontwikkelen van een circulaire ondergrondse infrastructuur en het engineeren van een kabel die daaraan duurzaam bijdraagt. Een punt van aandacht bij het ontwerpen van een circulaire kabel is de lange levensduur van wel zestig jaar. In vergelijking met kort cyclische producten duurt het voor gebruikte materialen in kabels dus erg lang voordat ze de grond weer uitkomen voor eventueel hergebruik. Dat vraagt om een andere kijk op circulariteit. Voor een bedrijf als TKF betekent het: verder kijken dan het hergebruik van alleen de eigen materialen. Het toepassen van hoogwaardige materialen uit andere applicaties is daarbij mogelijk een oplossing. Onlangs startte TKF met de ontwikkeling van een nieuwe circulaire middenspanningskabel. 

99% koper uit oude kabels 

Betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de kabel zijn altijd de belangrijkste voorwaarden bij het ontwikkelen van een nieuwe een kabel. In verband met de circulariteit van de nieuwe middenspanningskabel moest die daarbij ook gemakkelijk te demonteren zijn, een lage impact op het milieu hebben, en een zo hoog mogelijk percentage gerecycled materiaal bevatten. Een deel van de kabel is relatief gezien eenvoudig te vervaardigen uit alternatieve circulaire materialen. En dus werd er gebruik gemaakt van vulelementen uit eigen recyclaat en werd het restafval van koper ingezet om hergebruikt te worden, waarbij de koperdraden geproduceerd zijn uit 99% herwonnen koper uit oude kabels. 

Complex 

Naarmate onderdelen meer technische eigenschappen bevatten en moeten voldoen aan strenge normen om kwaliteit en functionaliteit te waarborgen, wordt hergebruik van materialen complexer. Voor deze pilot is succesvol een aluminium geleider ontwikkeld met toevoeging van aluminium uit andere applicaties. Dat was een uitdaging omdat aluminium, in tegenstelling tot koper, geen zuivere grondstof is, maar een legering. Aluminium afkomstig uit een andere applicatie heeft dus een andere samenstelling. Om een geleider technisch optimaal te laten functioneren moet precies de juiste legering worden samengesteld. Dat maakt het gebruik van aluminium in circulaire kabels ingewikkeld.
Ook vraag en aanbod van hoogwaardig recyclaat is bij het ontwerpen cruciaal. De buitenmantel van deze kabel is vervaardigd uit polyethyleen van gerecyclede en opgewaardeerde producten. Bij het ontwikkelen van circulaire kabels zijn dus heel wat vraagstukken op te lossen en afwegingen te maken. Voorop staat dat de betrouwbaarheid gewaarborgd is, zodat de kabel doet wat hij moet doen: energie leveren. Onder andere TKF en de betrokken ketenpartners hebben al grote stappen gezet en blijven zich bezighouden met innovaties op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. 

Met dank aan TKF (Twentsche Kabelfabriek).