`Daglicht en frisse lucht onmisbaar bij ontwerp gezonde gebouwen`

4 January 2023

Wetenschappers, architecten, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, gebouweigenaren, beleidsmakers en bouwprofessionals uit Noord-Amerika, China en Europa deelden in Parijs hun nieuwste onderzoeken en visie en gaan met elkaar in gesprek. Tijdens het VELUX Daylight Symposium op 9 oktober werd de cruciale rol van daglicht bij het ontwerpen en creëren van gezonde gebouwen besproken. De Healthy Buildings Day keeknaar het effect van het binnenklimaat op de gezondheid van mensen. Hoe zorgen we voor gezonde werkplekken, woningen en scholen? Vanuit Nederland spraken onder andere Ronald Schleurholts (architect, eigenaar CEPEZED), Mariëlle Aarts (Assistant Professor TU Eindhoven) en Harwil de Jonge (directeur Heijmans Vastgoed), naast internationaal gerenommeerde sprekers als Joseph Allen (Harvard School of Health), Till Roenneberg (Ludwig Maximilian Universiteit van München) en Hiroshi Sambuichi (Sambuichi Architects).

Daglicht

Ronald Schleurholts, architect en eigenaar bij CEPEZED was één van de sprekers tijdens het VELUX Daylight Symposium. Voor hem is daglicht essentieel bij de huidige manier van bouwen: “Toen kunstlicht nog niet bestond, waren gebouwen vanzelfsprekend ontworpen op een natuurlijke lichtinval. Vanaf de jaren `60 kwam er steeds meer kunstlicht en luchtbehandeling in gebouwen waardoor het belang van natuurlijk licht en natuurlijke ventilatie op de achtergrond raakte, met vele `sick buildings` tot gevolg. Recent is er onder invloed van private certificaties, de wens voor duurzaamheid en gezonde werkomgevingen weer meer aandacht gekomen voor de kwaliteit van licht en lucht in de gebouwde omgeving. Toch zijn er vele gebouwtypes waar nauwelijks de minimumeisen van daglichttoetreding worden gehaald. Ook onder invloed van actuele energetische bouweisen, zoals BENG, wordt gestuurd op supergeïsoleerde en gesloten gebouwen. De mens is afhankelijk van natuurlijk invloeden en heeft een ingebouwde behoefte aan de intensiteit, de afwisseling en het brede spectrum van daglicht. Hier ligt een grote taak voor ontwerpers en opdrachtgevers!”

Binnenklimaat

Ook Mariëlle Aarts, Assistant Professor aan de TU Eindhoven en gespecialiseerd in licht in de gebouwde omgeving, was één van de sprekers. Zij onderzoekt de effecten van daglicht op de gebruikers van een gebouw: “Als je mensen vraagt wat beter is voor de gezondheid, daglicht of kunstlicht, zullen velen daglicht zeggen. Wij onderzoeken wát daglicht zo belangrijk maakt voor de gezondheid. Het is van belang om concreet te achterhalen wat dat is, omdat zo aan te tonen is dat daglicht een positieve invloed heeft op mensen. Dit is nodig om bijvoorbeeld te voorkomen dat in de bouw keuzes worden gemaakt die het binnenklimaat negatief beïnvloeden. Gebruikers brengen 90% van hun tijd binnen door. Hoe zorgen we dat de binnenruimte de mensen ondersteunt in hun functioneren en hen ook gezonder houdt? Focus op het effect van daglicht op stress, slaap en werkprestaties in met name ziekenhuizen en kantooromgevingen. Het is belangrijk om de waarde van daglicht onder de aandacht te blijven brengen.”

Harwil de Jonge, directeur bij Heijmans Vastgoed, sprak op 10 oktober tijdens Healthy Buildings Day. Hij plaatst een gezond gebouw in een bredere context: “Bij Heijmans kijken wij vanuit duurzaamheid naar vier ingrediënten bij het creëren van een gezonde leefomgeving: energie, materialen, ruimte en het sociale aspect. Bij energie kijk je naar het opwekken, gebruiken en opslaan van energie in een gebouw. Bij materialen gaat het over wat je toepast, bijvoorbeeld circulaire materialen. Onder ruimte valt biodiversiteit, klimaatadaptatie en mobiliteit. Hoe stimuleer je lopen, hardlopen, wandelen en fietsen in een gebied? Bij klimaatadaptatie en biodiversiteit moet je denken aan het juiste groen toepassen in een gebied. Hoe gaat dat de impact van de enorme regenbuien van tegenwoordig en de opwarming van de aarde tegen? Het sociale thema gaat om mensen, hoe ervaren en gebruiken zij een gebied? Simpel gezegd, de keuze tussen een ongezond gebouw in een gezonde omgeving of een gezond gebouw in een ongezonde omgeving is onmogelijk. Het gaat bij gezondheid om meer dan een gebouw, het gaat om de totale leefomgeving.”

VELUX Daylight Symposium en Healthy Buildings Day

De twee symposia van de VELUX Groep, het VELUX Daylight Symposium en Healthy Buildings Day, werden voor het eerst aansluitend georganiseerd. Hiermee probeert de fabrikant van daglichtoplossingen wetenschappers, architecten, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, gebouweigenaren, beleidsmakers en bouwprofessionals dichter bij elkaar te brengen en sterkere synergiën te creëren in de hele waardeketen van gebouwen. Tijdens de twee dagen werd kennis uitgewisseld en werden praktijkvoorbeelden gedeeld.