De voor- en nadelen van de slimme meter

Een slimme meter zorgt in de eerste plaats voor gemak. De consument hoeft nooit meer meterstanden door te geven en krijgt dankzij een tweemaandelijks verbruiksoverzicht van de energieleverancier een beter inzicht in zijn of haar energieverbruik. Omdat de actuele meterstanden gebruikt worden bij het opstellen van de energiefactuur, is deze nauwkeuriger en beter op het eigenlijke verbruik afgestemd.

De slimme meter is zelf niet `slim` maar wordt `slim(mer)` wanneer deze gekoppeld wordt aan een energieverbruiksmanager of –app. Pas dan kunnen consumenten zelf, en vaak ook real time, hun verbruik bekijken. Dit is een goede stimulans om zuiniger met energie om te gaan en op die manier geld te besparen.

Voordelen voor netbeheerders

Dat netbeheerders aanzienlijke investeringen doen om de slimme meters kosteloos bij alle kleinverbruikers te plaatsen, doen ze natuurlijk niet zomaar. De grootschalige verspreiding van slimme meters is weliswaar onderdeel van het Energieakkoord, maar ze hebben er zelf ook veel baat bij.

Omdat netbeheerders meterstanden direct kunnen uitlezen, besparen ze zowel tijd als operationele kosten. Daarnaast kunnen ze energierekeningen accurater en actueler opmaken, zodat misverstanden voorkomen kunnen worden. Een indirect voordeel is dat consumenten bewuster met energie omgaan en mogelijk interesse krijgen in andere `slimme` energiebesparingsdiensten.

Door een beter inzicht in het energieverbruik van consumenten kunnen netbeheerders handiger (lees: voordeliger) stroom en gas inkopen. Ook kunnen ze vraag en aanbod op het net beter op elkaar afstemmen en storingen sneller opsporen (of zelfs voorkomen); een absolute noodzaak in de veranderende energiemarkt. Belangrijk is daarbij dat alle verzamelde data op een correcte manier geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt. Privacy, beveiliging en eigendom van al deze `big data` uit Internet of Things-toepassingen, zijn belangrijke aandachtspunten.

Nadelen van een slimme meter

Niet iedereen is fan van de slimme meter. Tegenstanders vinden het vooral een inbreuk op hun privacy. Er zijn derhalve strenge afspraken gemaakt ter bescherming van de privacy van de gebruikers en ter beveiliging van de data. Feit blijft dat de slimme meter ieders verbruiksgegevens inzichtelijk maakt en dat hackers misbruik kunnen maken van deze `big data`. Ook is niet iedereen even blij dat netbeheerders al deze `privé` gegevens kunnen gebruiken om er zelf financieel beter van te worden, zonder de zekerheid dat ze dit voordeel doorberekenen aan hun klanten.

Toekomstperspectief van de slimme meter

De verwachting is dat slimme meters in de toekomst slimmer worden. Naar verluidt kan er binnenkort per kwartier afgerekend worden, waardoor consumenten gunstigere contracten met hun energieleverancier kunnen afsluiten. Ook worden er steeds meer tools en apps ontwikkeld, zodat het voor consumenten gemakkelijker, en vaak ook leuker, wordt hun energieverbruik te verminderen.

Is zo`n slimme meter verplicht?

Het doel is dat in 2020 80 procent van de kleinverbruikers een slimme meter heeft. Consumenten en kleine bedrijven kunnen de installatie van een slimme meter weigeren. Willen ze er in de toekomst toch nog eentje? Dan zullen ze hier zelf voor moeten betalen. Wat ook kan, is dat mensen de slimme meter wel laten plaatsen maar weigeren dat de gegevens op afstand afgelezen worden. De `slimme` meter is dan niet meer dan een `normale` meter en consumenten moeten dan zelf hun meterstanden opnemen en doorgegeven. Wie op termijn toch de `slimme` functie wenst, kan deze tegen betaling laten aanzetten.