‘Duurzaamheid moet je actief overbrengen’

16 July 2021

`Die woonboot was een grote klus: heel intensief, maar ongelofelijk leuk`, zegt Chantal. `Ik heb er veel van geleerd en het is prachtig geworden. Gaandeweg het project realiseerde ik me wel dat we het redelijk `traditioneel` aanpakten. Dat komt omdat we zelf niet zo goed wisten hoe het anders zou kunnen, maar ook omdat de partijen met wie we samenwerkten ons niet wezen op andere manieren. Dat is echt een eye opener geweest. Ik zie daar een grote rol voor iedereen in de bouw: breng duurzaamheid actief onder de aandacht van je opdrachtgevers.`

Passiefhuis Vakvrouw

Recentelijk volgde Chantal een opleiding bij kennisinstituut Kern. Ze mag zich gecertificeerd Passiefhuis Vakvrouw noemen. `Ik vind het leuk om mezelf te blijven ontwikkelen. De kennis die ik bij Kern heb opgedaan, kan ik direct gebruiken in mijn werk als projectadviseur bij Kingspan TEK, waar mijn focus ligt op energiezuinige of energie-neutrale woningen, zoals  NOM, ZEN, BENG, en Passiefhuis. We gaan grote stappen maken in de bouw. Energieneutraal te bouwen is een must, en dat moet gebeuren met duurzame materialen. Tja, en wat is duurzaam dan precies? Daarover hebben we bij Kern interessante discussies gevoerd. Veel natuurlijke materialen lijken duurzaam, maar bij de productie (verkrijgen en verwerken) ervan is relatief veel CO2 vrijgekomen. Ik ben van mening dat het dan beter is om voor materialen te kiezen die in de levenscyclusanalyse (LCA) minder natuurlijk zijn, maar de impact uiteindelijk minder emissie oplevert. Verder kun je huizen bouwen met een enorm duurzame schil. Maar als je het ontwerp vervolgens vereist dat je veel ingewikkelde detailleringen moet aanbrengen of ondoordachte sparingen en doorvoeren toevoegt, dan verliest die schil een groot deel van zijn isolerende werking. Integrale samenwerking in de bouw is onmisbaar voor duurzaam bouwen.`

Eigen praktijk en expertise

`Het is goed om dergelijke afwegingen te maken`, gaat Chantal verder. `Ik ben heel benieuwd hoe de markt daar in de toekomst mee om zal gaan.`
Over dergelijke onderwerpen praat Chantal ook met leden van het Bouwnetwerk, een club van zo`n 120 vrouwen in de bouwwereld. Chantal: `Daar zijn architecten, projectontwikkelaars en aannemers bij, maar ook beleidsmakers. Iedereen kijkt vanuit haar eigen praktijk en expertise naar de verschillende thema`s. We wisselen ervaringen uit en informeren elkaar, dat is heel waardevol.`

Huisconcept

Bij Kingspan TEK Project werkt Chantal op dit moment aan een interessant project. `Een van onze bouwpartners vroeg ons om mee te denken over de engineering van duurzame woningen die online te configureren zijn. De woningen moeten onderling onderscheidend zijn, en een eis is dat de consument zijn woning op eenvoudige wijze zelf moet kunnen samenstellen. Dat vergt nogal wat op het gebied van detaillering en aansluitingen, maar met al dat soort zaken wil je de consument niet belasten. Het is leuk om aan zo`n huisconcept een bijdrage te kunnen leveren, en het blijkt enorm populair. Het voorziet in een behoefte: snel en duurzaam bouwen. Het mooie is dat de bouwpartner/aannemer deze manier van bouwen totaal omarmd: hij wil niet anders meer. Een voorbeeldproject zoals dit kan energieneutraal bouwen een boost geven. We staan voor een enorme opgave. De bouw moet vandaag versneld worden, en de bouw is er klaar voor; snelle en duurzame bouwsystemen, waarbij eenvoudig voldaan wordt aan de BENG-eis zijn nu op de markt. Laten we met z’n allen de vaart erin houden!`