‘Eerste warmtepompen met categorie 1 materialenpaspoort’

Installatie
13 februari 2023 | 3 minuten leestijd

Vaillant is naar eigen zeggen ‘de eerste en enige fabrikant die in Nederland warmtepompen aanbiedt met een categorie 1 materialenpaspoort’. Het materialenpaspoort is opgesteld op basis van een uitgebreide levenscyclusanalyse (LCA) om de milieu-impact te meten en is onafhankelijk getoetst. Hiermee bereidt Vaillant zich nu al voor op de Nederlandse ambitie om in 2050 een volledig circulaire economie te bereiken.

“Het stoppen van het uitputten van de aarde en de weg van hergebruik en verduurzaming start bij het inzichtelijk maken van gebruikte grondstoffen en bij inzicht krijgen in het energieverbruik tijdens het gehele proces, van delving tot recycling”, laat de fabrikant weten.

Een materialenpaspoort bevat gedetailleerde informatie over onder andere de kwaliteit, herkomst en duurzaamheid van materialen en producten. Het geeft daarmee inzicht in de materiële, circulaire en financiële (rest)waarde van een gebouw. De som van alle gebruikte materialen in een bouwproject vertaalt zich in een score; de Milieu Prestatie voor Gebouwen (MPG). Nieuwe gebouwen in Nederland zijn gebonden aan de MPG. Het gevalideerde meetinstrument drukt in een cijfer uit wat de belasting van het gebouw (of een compleet project) is op het milieu. Sinds 2021 mocht de MPG maximaal 1,0 zijn, sinds juli 2021 is dat nog maar 0,8 en nieuwe gebouwen mogen in 2030 slechts 0,5 scoren.

Een goede keus voor projecten

De aroTHERM split en plus lucht-water warmtepompen zijn nu de enige warmtepompen in Nederland met een categorie 1 materialenpaspoort. Dat wil zeggen dat de producten dermate duurzaam zijn, dat ze 30 tot maximaal 50 procent minder bijdragen aan de MPG-score dan warmtepompen uit categorie 3. Dat maakt de aroTHERM split en plus een interessante keuze voor projectontwikkelaars en aannemers, omdat de producten minder zwaar op de MPG drukken dan alternatieven in de markt. De lucht-water warmtepompen worden opgenomen in het Madaster en de Nationale Milieudatabase (NMD), waarin onafhankelijk milieudata van bouwproducten worden verzameld.

“We willen meegaan met de tijd, we kiezen voor toekomstbestendigheid en daar horen een LCA en materialenpaspoort bij. Door dit materialenpaspoort wordt duidelijker wat de impact van het product is en waar de verbeteringen in het productieproces zitten. Daardoor kun je er in de toekomst beter op sturen. Wij hebben hiermee dus een mooie stap gezet om in het voortraject van de bouw te kunnen meedenken en werken aan de verduurzaming van deze wereld.” Aldus Matthijs Westerhof, Business Manager warmtepompen bij Vaillant.

BouwBeurs

Van 6 t/m 10 februari is Vaillant aanwezig op de BouwBeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Op de beursstand besteedt Vaillant deze editie onder andere aandacht aan het materialenpaspoort, de aroTHERM split en de aroTHERM plus.

Gerelateerde artikelen