Forse energiebesparingen mogelijk met monitoren op systeemniveau

Gebouwen gebruiken tot zelfs 30 procent meer energie dan nodig is. Veel en veel te veel, vindt  Laure Itard, onderzoeker aan de TU Delft en scheidend lector Energie en de Gebouwde Omgeving aan de Haagse Hogeschool. Itard, Francaise en van huis uit natuurkundige en gespecialiseerd in de thermodynamica belandde in 1989 in Nederland om aan de TU Delft te promoveren op onderzoek naar compressie- en absorptiewarmtepompen. In 2004 begint ze bij het onderzoeksinstituut OTB (Onderzoek voor de gebouwde omgeving) van de TU Delft. Sinds 2010 is ze lector Energie en Gebouwde Omgeving bij de Haagse Hogeschool, maar daar stopt ze nu mee. Itart was ook initiator van het project Installaties 2020. In het kader van dit project wordt onderzocht hoe moderne energie-installaties in gebouwen voorzien kunnen worden van intelligentie en zelfsturing.

RAAK Award 2017

 Het project kijkt op een andere manier naar gebouwen en beschouwt de energie-installatie als menselijke organen. De Haagse Hogeschool wint er de RAAK Award 2017 mee.  Installaties 2020 borduurt voort op een Europees project dat zich richt op de ontwikkeling van een intelligent energiesysteem, waarbij de focus ligt op de interactie tussen het gebouw en het gedrag van de gebruikers. Bij de bouw van de vestiging van de Haagse Hogeschool in Delft worden sensoren opgehangen die data registreren, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en aanwezigheid van mensen. Het is volgens Itard aan dit project te danken dat data kon worden ontsloten geanalyseerd en dat er diagnostische methoden konden worden ontwikkeld  om energieverspilling tegen te gaan.

Gebouw met hersens

Itard gaf de Haagse Hogeschool zoals zij het zelf uitdrukt ‘hersens’. Na 2010 zijn op grote schaal goedkope sensoren op de markt gekomen. Itard noemt dit een `echte revolutie`. Sensoren maken het eindelijk mogelijk te testen. Er wordt gekeken naar de daadwerkelijke prestaties van installaties en anderzijds naar de comfortbevindingen van gebruikers. Door beide informatiestromen naast elkaar te leggen, krijg je een helder beeld of iets werkt of niet.’

Bij de TU Delft begeleidt ze promovendi en afstudeerders bij hun onderzoek naar het functioneren van duurzame energiesystemen. Ze wordt gedreven door een passie voor energieleer en systeemkunde. ‘En hoe ik die passie kan inzetten voor een beter milieu en meer comfort voor mensen’zegt Itard in het afscheidsinterview met de Haagse Hogeschool. Itard vergelijkt gebouwen met auto`s. ‘Eigenlijk moeten gebouwen, net als een auto, minimaal één keer per jaar naar de garage. Doe je dat niet, dan zijn er niet alleen meer klachten over het binnenklimaat, maar gaat een gebouw ook steeds meer energie verbruiken.’