‘​Gelijkspanning is het fundament voor een duurzame toekomst’

Harry Stokman richtte acht jaar geleden DirectCurrent BV op. De missie? Het faciliteren en realiseren van een gelijkspanningsinfrastructuur, zowel in Nederland als daarbuiten. “We bieden een oplossing voor een probleem dat nog niet bestaat en ontwikkelen producten voor een nog niet bestaande vraag”, zegt Stokman. Dat klinkt misschien gek, maar is het niet. Gelijkspanning wordt namelijk de norm, weet Stokman, en steeds meer mensen hebben dat door. “We begonnen als Don Quichote; iedereen achtte ons kansloos. Maar na meerdere succesvolle projecten hebben we het inmiddels tot Robin Hood status geschopt.”

Van wisselspanning naar gelijkspanning… Hoe zat dat ook alweer precies? In een notendop: we maken in Nederland steeds meer gebruik van elektronica dat op gelijkspanning werkt. Duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens, leveren ook voornamelijk gelijkspanning. Ook elektrisch vervoer werkt op gelijkspanning. Ons nationale elektriciteitsnet werkt daarentegen op wisselspanning en dat gaat op een keer voor problemen zorgen. Hoe duurzamer onze samenleving wordt, hoe groter en frequenter de problemen met de AC-netten worden.

Stokman verwacht dan ook dat gelijkspanningsnetten de toekomst hebben en speelt hier met DirectCurrent BV op in. “Wij hebben als doel om gelijkspanningsnetten te realiseren”, zegt hij. “Alles wat hierin ontbreekt, ontwikkelen wij. En alle problemen die zich voordoen, verhelpen wij. Dit doen we heel breed, van onderwijs en bewustmaking tot productenbouw en elektronica-ontwikkeling.”

Projecten

Momenteel maakt DirectCurrent BV vooral golven in nichemarkten, zoals tuinbouw en straatverlichting. Er zijn inmiddels acht DC-netten op basis van straatverlichting gerealiseerd. “Denk aan rotondes in Zeeland, de woonwijk Ecolonia in Alphen aan den Rijn, de verlichting bij Havenbedrijf Amsterdam… Er zijn al 800 lichtmasten in Nederland te vinden die werken op DC”, aldus Stokman.

Ook in de tuinbouw heeft DirectCurrent BV verschillende projecten gerealiseerd en recent is het bedrijf een samenwerking aangegaan met ABN Amro, om een gelijkspanningsnet op de Zuidas te realiseren. Het Pulse gebouw op de campus van TU Delft wordt binnenkort ook van een gelijkspanningsnet voorzien. “Al deze projecten zijn voor ons een perfecte manier om de schoonheden van DC-netwerken te laten zien.”

Slimme netwerken

Wat zijn die schoonheden dan? Stokman: “Het mooiste aan gelijkspanning is dat je slimme netwerken kunt bouwen, zonder gebruik te maken van een complexe IT-structuur. Stel, je wilt een wasmachine slim aansturen via een AC-netwerk. Dat is enorm complex en gaat gepaard met veel overbodige en omslachtige communicatie. Gelijkspanning stelt ons in staat om intrinsiek slimme netten te bouwen, zonder dat daar overbodige communicatie voor nodig is.”

“Daarnaast biedt gelijkspanning een oplossing voor fundamentele problemen waar we momenteel tegenaan lopen”, vervolgt Stokman. “Neem bijvoorbeeld elektrisch rijden. Stel, je wilt 200 laadstations op de Herengracht in Amsterdam installeren. Als het om alleen laden gaat, is dat met traditionele netten nog prima te doen. Maar als elektrische auto`s ook terug gaan leveren aan het net, waar we in de nabije toekomst naartoe gaan, dan wordt dat met een AC-net heel erg lastig. Met gelijkspanning is dit veel gemakkelijker te realiseren.”

Obstakels

Ondanks de voordelen van gelijkspanning is het geen gemakkelijke opgave om anderen hiervan te overtuigen. Dit heeft Stokman aan den lijve ondervonden: “Je merkt dat kopstukken uit de branche echt opgeleid moeten worden over dit idee. Ken je de dooddoener `durven, denken, dromen, doen`? Daar ontbreekt eigenlijk nog een D: drammen. Hoe ga je mensen wakker maken? Daar zijn we nu mee bezig.” Niet zonder succes, merkt hij op: “De afgelopen jaren begint DC wel een topic te worden. We krijgen veel positieve reacties. Zelfs notabele tegenstanders worden enthousiast wanneer je uitlegt wat er allemaal mogelijk is met gelijkspanning. De DC-ficatie van het systeem en de DC-ficering van de Nederlandse maatschappij zijn begonnen.”

Kennis is een ander probleem dat getackeld moet worden. “Van de mensen die ik spreek, weet 99 procent niet wat gelijkspanning inhoudt”, zegt Stokman. “Dat zie je terug in de normen. De NEN 1010 is weliswaar geen belemmering voor gelijkspanning, maar je wilt ook niet dat iedereen zomaar gelijkspanningsinstallaties gaat aanleggen. Er zijn namelijk wel degelijk andere werkcriteria aan verbonden. Corrosie is zowel bij AC als DC een vijand, maar als je een DC-net correct aanlegt, kun je het juist voorkomen. Die kennis moet je wel hebben.”

Toekomst

Voor Stokman bestaat er geen twijfel: gelijkspanning wordt de norm. “Als je ziet hoeveel miljarden euro`s er gereserveerd staan voor duurzame energie, dan maakt dat onze businesscase alleen maar sterker. Hoe duurzamer onze samenleving wordt, hoe meer problemen zich gaan voordoen in onze AC-netten. Gelijkspanningsnetten zijn het fundament voor een duurzame samenleving.”