‘Geothermie heeft veel potentie in Nederland’

Installatie
26 april 2024 | 2 minuten leestijd

De ontwikkeling van geothermie blijft achter in Nederland, zeker gezien de ambities van de overheid op dit terrein. Invest-NL heeft het initiatief genomen om de toepassing van geothermie in Nederland te versnellen door waardevolle lessen te trekken uit de ervaringen van onze buurlanden. Dit heeft geresulteerd in een onderzoek dat laat zien hoe succesvolle implementaties plaatsvinden in landen zoals Denemarken, Duitsland en Frankrijk. De boodschap is helder: we moeten aan de slag om robuuste financieringsmodellen, geoptimaliseerde regelgeving en sterke publiek-private samenwerkingsverbanden te realiseren.

Geothermie is een vorm van energieopwekking die gebruik maakt van de natuurlijke warmte van de aarde, die zowel constant als vrijwel onuitputtelijk is, wat zorgt voor een stabiele levering van energie zonder de volatiliteit die kenmerkend is voor sommige andere hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Geothermische energie kan een belangrijke rol spelen in het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het bereiken van klimaatdoelstellingen, omdat het een lage uitstoot heeft en helpt bij het stabiliseren van het energienet. Daarnaast biedt geothermie de mogelijkheid voor zowel directe verwarming als de opwekking van elektriciteit, waardoor het veelzijdig inzetbaar is in zowel stedelijke als landelijke gebieden en  neemt vrijwel geen openbare ruimte in beslag.

Effectieve financieringsstructuren

Het onderzoek naar de ontwikkeling van geothermie in andere Europese landen, in opdracht van Invest-NL uitgevoerd door Well Engineering Partners (WEP) en de European Geothermal Energy Council (EGEC), heeft zich geconcentreerd op effectieve financieringsstructuren, ondersteunende regelgeving en het opbouwen van maatschappelijk draagvlak. Deze factoren hebben significant bijgedragen aan de schaalbaarheid en economische haalbaarheid van geothermische projecten in die landen. De analyse laat zien dat dat de implementatie in Nederland achterblijft door technische, financiële en maatschappelijke uitdagingen.

Het rapport benadrukt dat we kunnen profiteren van de adoptie van robuuste financieringsmodellen, geoptimaliseerde regelgeving en sterke publiek-private samenwerkingsverbanden die elders succesvol zijn geïmplementeerd. Deze maatregelen zijn essentieel om een aantrekkelijker investeringsklimaat en een ondersteunende beleidsomgeving te creëren, wat fundamenteel is voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening.

Gerelateerde artikelen