Herziening NEN 7909 voor ‘Slipweerstand van beloopbare oppervlakken’

3 januari 2023 | 2 minuten leestijd

Recent is de NEN 7909:2022 ‘Slipweerstand van beloopbare oppervlakken – Eis en bepalingsmethode’ gepubliceerd. NEN 7909 beschrijft de classificatiemethode voor de slipweerstand van beloopbare oppervlakken op basis van metingen met een zogeheten tribometer. Met deze norm wordt aangesloten op een van de Europese meetmethoden die het meest geschikt wordt geacht voor metingen op locatie.

De tribometer staat beschreven in bijlage D van NEN-EN 16165:2021. Deze norm is bedoeld voor alle horizontale en hellende beloopbare oppervlakken in openbare ruimten en arbeidsruimten.

Bij het opstellen van de normtekst is de meetmethode uitgewerkt met een bepalingsmethode voor het vaststellen van de slipweerstand. Deze bepalingsmethode kan zowel op locatie als in het laboratorium worden toegepast.

Op basis van de gemeten slipweerstand en de specifieke toepassing van de vloer kan deze worden beoordeeld als voldoende of onvoldoende stroef.

NEN 7909:2022 vervangt Ontw. NEN 7909:2022 en NEN 7909:2015. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de editie uit 2015 zijn:

  • Voor het meten van de slipweerstand van flexibele vloermaterialen werd nog verwezen naar een configuratie van het glijvoetje zoals opgenomen in NEN-EN 13893. Deze configuratie maakt nu ook deel uit van NEN-EN 16165:2021, bijlage D, waardoor de specifieke verwijzing naar NEN-EN 13893 niet meer aan de orde is.
  • Bij metingen op locatie op beloopbare oppervlakken in een ‘natte toepassing’ zal de beproeving worden uitgevoerd met de standaard testvloeistof zoals beschreven in NEN-EN 16165:2021, bijlage D. Bij metingen op zwembadvloeren zal de beproeving worden uitgevoerd met het aan de orde zijnde zwembadwater als contaminant. Op het moment van schrijven van deze norm is het niet te verwachten dat er snel Europese normering op het gebied van classificatie van slipweerstand wordt ontwikkeld. Indien een Europese norm over dit onderwerp wordt ontwikkeld, zal NEN 7909 hierop worden aangepast.

Gerelateerde artikelen