Informatiebijeenkomst over herziening norm voor luchtdoorlatendheid van gebouwen

16 november 2021 | 3 minuten leestijd

De norm voor luchtdoorlatendheid van gebouwen, NEN 2687, is sterk verouderd (1989). Nadat deze norm is verschenen, zijn er diverse publicaties uitgekomen waaronder de kennispublicaties van ISSO. Het doel is om de samenhang tussen de kennis en de norm te verbeteren.

Kwaliteit borgen

Volgens de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moeten bouwers kunnen aantonen dat de woning voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Hierdoor zal de vraag naar methoden om dit betrouwbaar te kunnen doen, toenemen. Het samenbrengen van de kennis over deze methoden in de norm is een belangrijke stap in het borgen van de kwaliteit van de luchtdoorlatendheid van gebouwen.

Webinar

Vrijdag 26 november vindt het webinar `Luchtdoorlatendheid van gebouwen` plaats van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens het webinar wordt er gesproken over onder andere het belang, de aansluiting tussen norm en praktijkpublicaties, en manier om bij te dragen aan de ontwikkeling. Aanmelden voor het webinar.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen in de normcommissie `Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen`? De commissie nodigt belanghebbende partijen uit om in gesprek te gaan over de herziening van NEN 2687 en NEN 2690. ISSO zal tijdens de bijeenkomst haar kennis delen en inventariseren hoe de kennispublicaties aan moeten sluiten bij de herziene normen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces, neem contact op met Emma van Sandick, Consultant Bouw, telefoon 015 2 690 267 of e-mail bi@nen.nl, of e-mail Martijn van Bommel, ISSO, m.vanbommel@isso.nl.

Gerelateerde artikelen