Installatiebranche helpt bij revolutie in de ouderenzorg

18 June 2014

Samenwerking installatiebranche met industrie en ouderenzorg

UNETO-VNI meent dat nu het moment rijp is om de woningen in ons land ‘seniorproof’ te maken. Daarom ondertekenden zij begin juni 2014 een intentieverklaring met verschillende partijen uit de industrie en zorg, namelijk: Stichting KIEN, Fedet, ExperTel, VitaValley en Coöperatie Slimmer Leven 2020.

Het doel van deze intentieverklaring is om ouderen meer mogelijkheden te geven om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Daarbij wordt volop ingezet op nieuwe technologieën. De samenwerkende organisaties gaan kennis delen, elkaars netwerken beter benutten en gezamenlijke projecten starten. Ook de provincie Gelderland ondersteunt dit initiatief.

Oplossing voor meerdere problemen in ouderenzorg

Nieuwe en bestaande technologie zou niet alleen het probleem oplossen van ouderen die langer thuis willen blijven wonen. Ook wie door de hervormingen in de langdurige zorg langer thuis moeten blijven wonen en wie op de wachtlijst voor staat voor ouderenzorg in een instituut en dus in de tussentijd toch thuis wonen met een grote zorgvraag, heeft hier baat bij. Het personeel dat beschikbaar is, kan dan ook efficiënter worden ingezet en dat werkt natuurlijk kostenbesparend.

Minister geeft drie aandachtsgebieden aan

Dit alles sluit naadloos aan bij wat minister Blok begin juni aangaf in een brief aan de Tweede Kamer, een vervolg op een brief van juni 2013. Beiden brieven gaan over de effecten van de vergrijzing en de hervormingen van de langdurige zorg voor de woningmarkt. De minister vraagt in dat verband aandacht voor de volgende terreinen: energiezuinig bouwen en verbouwen, veilig en zelfstandig wonen en tegengaan van de eenzaamheid. Op alle drie de gebieden heeft de installatiebranche dus volop kansen. Door de samenwerking van UNETO-VNI met andere partijen is de inbreng van de installatiebranche bij deze revolutie in ouderenzorg verzekerd.

Ondergeschoven kindje: tegengaan van eenzaamheid

Met name het inzetten van nieuwe technologieën bij het tegengaan van de eenzaamheid bij ouderen, is nog een achtergebleven gebied. Denkt u bijvoorbeeld aan beeldschermcontact met de buitenwereld en met elkaar. Niet (enkel) voor de veiligheid, maar voor het plezier. Hoewel de huidige technologie die ontwikkeld wordt voor ouderen en zorg op afstand deze mogelijkheden biedt, is er nog weinig oog voor hoe die mogelijkheden ook een middel zouden kunnen zijn tegen eenzaamheid in de ouderenzorg.