Integraal installeren kun je leren!

In een gespecialiseerd elektrotechnisch installatiebedrijf is men lang niet altijd goed op de hoogte van wat er aan de w-kant gebeurt. En andersom. Het zijn redelijk gescheiden werelden. Ook bij opleidingen ligt de nadruk op e of op w. Een uitzondering is de opleiding Mechatronica, daar gaan e en w wel samen. Jos Bijman, cursus coördinator van TVVL, kent de ontwikkeling richting integraal installeren. Hij zegt: “In de markt zien we dat het handig is als beide disciplines kennis en begrip van elkaars vakgebied hebben. Want integraal installeren is sterk in opmars. De belangrijkste reden dat er steeds intensiever wordt samengewerkt in de branche. Er wordt meer en meer in multidisciplinaire teams en bouwteams gewerkt. Een installatiebedrijf hoeft dan geen werktuigkundige plus een elektrotechnicus te sturen. De ene persoon die namens het installatiebedrijf in het multidisciplinaire team zit, vertegenwoordigt beide disciplines. Dat is heel efficiënt.”

Kennis opdoen 

De organisatie is altijd bezig om oplossingen voor de technische uitdagingen van de toekomst te vinden. Zij merkten dat er vanuit hun leden behoefte was aan cursussen die e- en w-functionarissen voorbereiden op integraal installeren. De organisatie ontwikkelde daarom de cursussen Werktuigkunde voor Elektrotechnici (W voor E) en Elektrotechniek voor Werktuigkundigen (E voor W), die in januari 2018 weer van start gaan. Jos: `We merken dat er wel een cultuurverschil is. Elektrotechnici werken van uit één norm: de NEN1010. Dat is een eenduidig voorschrift: zo wordt iets gemaakt. Een werktuigkundige heeft meerdere mogelijkheden om een installatie te ontwerpen. Hij maakt persoonlijke keuzes – ingegeven vanuit ervaring – maar gaat ook af op de wens van de klant. Voor een e-man is het wel wennen dat er zoveel vrijheid is binnen de w-techniek. En andersom verschilt de werkwijze van een elektrotechnicus dus van die van een w-man. Maar ze pikken het wel snel op, hoor.` De meeste installateurs zijn zich bewust van de opkomst van integraal installeren. Grote bedrijven werken vaak in multidisciplinair teams. Zij investeren tijd en geld om medewerkers bij te scholen zodat ze in dergelijke teams mee kunnen praten.