Internet of Things gaat de installatiebranche ingrijpend veranderen

De bezoekers van de VSK-beurs 2016 konden al kennismaken met dit fenomeen. Expert Jan Kerdèl, die consultant gebouwenautomatisering en energie-innovatie is, gaf op de beurs dagelijks een presentatie over IoT. Aan de orde kwam de betekenis voor de installatietechniek in het algemeen en voor gebouwautomatisering. De onderlinge koppeling van apparaten, installaties en machines via IoT is volgens Kerdèl één van de belangrijkste ontwikkelingen in de industrie van dit moment. Het is nu al mogelijk de lamp van het kantoor te besturen via je smartphone omdat deze met elkaar gekoppeld zijn via, jawel, het internet. Het voordeel daarvan is dat (simpele) apparaten beter kunnen worden afgestemd op de gebruiker. Als een gedeelte van een gebouw bijvoorbeeld niet wordt gebruikt, hoeven de lampen niet aan en dat bespaart stroom. Daarnaast kan bijvoorbeeld een schoonmaker zien dat die ruimte niet is gebruikt en dus ook niet hoeft worden schoongemaakt. Ook in het verkeer heeft het zijn voordelen. Als via het internet kan worden uitgelezen waar het druk is, kan daar eerder op worden ingespeeld door de bijvoorbeeld de spitsstrook te openen. De auto’s staan in verbinding met het internet die de gegevens doorgeven. Denk in huis ook aan een thermostaat die op afstand kan worden bediend. Een technologie die vandaag de dag al wordt gebruikt. 

Verwachting

Kerdèl verwacht dat IoT een grote vlucht zal nemen en dat er in de toekomst nog meer apparaten en installaties via het internet zijn verbonden. “Ze gaan via datacommunicatie nog meer met `elkaar praten` dan dat ze nu al doen”, voorspelt de Internet-expert. “Daarbij wisselt elke klimaatinstallatie via de digitale snelweg informatie uit. Of het een klimaatinstallatie in een gebouw is, een informatiebord langs de snelweg of een productielijn. Alles wordt via internet draadloos aan elkaar gekoppeld.” IoT vergt wel een andere manier van denken zoals de opslag van data in de Cloud en de beveiliging en integriteit daarvan. “Cloudopslag en BIG Data worden dé drivers voor managementinformatie”, verduidelijkt Kerdèl. “Toch kleven er nog bezwaren aan IoT zoals propriëtaire gebieden, gebrek aan open standaards, niet vrij, wel tegen betaling vrij.” Volgens Kerdèl blijven de ontwikkeling van goede diensten nog achter.

IoT verandert gebouwautomatisering

De huidige gebouwautomatisering zal door IoT drastisch veranderen. Veel sensoren worden `connected devices`. Er zullen veel meer en goedkope sensoren op de markt komen onder andere LORA dat staat voor Long Range (Performance Prediction System). Deze nieuwe technologie kan apparaten van lange afstand aan het internet kan koppelen om data uit te laten wisselen. Deze oplossing is vooral geschikt om in te zetten voor diensten die relatief weinig data en energie nodig hebben. Ook zal GBS onderdeel worden van ICT in een eigen omgeving. De “Cloud” gaat straks het hart vormen van IoT met bijvoorbeeld een app als bediening.

Aanhaken

Gebouwbeheerders hebben met IoT onbeperkte externe referentiebronnen ter beschikking. Daarnaast gaat GBS een rol spelen in de oplevering en Energy management en gebouw prestatiebeheer worden standaard. Over de implementatie van IoT heeft Kerdèl een duidelijke mening. “Ik denk dat de installatiebranche, zoals dat vaker gebeurt, “al doende” leert. Wanneer je echter ten volle wilt profiteren van de mogelijkheden, dan zouden bedrijven moeten investeren in kennis over IoT en de veranderingen die dat met zich meebrengt. Ook zouden ze in hun bedrijf een kleine denktank moeten starten die hen helpt zich strategisch voor te bereiden. Als je er vroeg mee begint (dus zeker dit jaar), dan zijn er volop mogelijkheden die zich gaan vertalen in bedrijfsresultaat. Doe je niets, dan gaat dat sterk in je nadeel werken en mis je de boot.” TVVL, een Nederlandse vereniging voor mensen die affiniteit hebben met gebouwgebonden installaties en voorzieningen en brancheorganisatie UNETO-VNI willen de installatiewereld met raad en daad bijstaan. Dit gebeurt door middel van presentaties en het binnenkort te openen informatiepunt.