Jaga onderzoek: Impact van ventilatiesystemen op bouwproces en milieu

Door Technisch adviesbureau Duinwijck zijn zelfregelende
ventilatieroosters (ZR), een centraal systeem met warmteterugwinning (WTW) en
decentraal vraaggestuurd (DV) mechanisch ventileren met de Oxygen2 van Jaga
vergeleken. De impact van deze ventilatiesystemen zijn op het gebied van
energieverbruik, het bouwproces, het milieu, de investering en totale
levensduurkosten in kaart gebracht.

Energieverbruik

Per ventilatiesysteem zijn BENG-berekeningen van de warmtevraag en het dagelijks energieverbruik gemaakt. Uit het onderzoek blijkt de warmtevraag bij ZR-roosters verreweg het grootst. Bij een WTW-installatie is het transmissieverlies het laagst met 26% minder dan de roosters, waar de Oxygen2 20% minder verlies heeft. Wanneer gekeken wordt naar het dagelijks energieverbruik blijkt de Oxygen2 voor ventilatie slechts een fractie van de energie te verbruiken die de andere ventilatiesystemen nodig hebben. Volgens de BENG-berekening is dan ook het opgetelde verbruik voor verwarming en ventilatie bij Oxygen2 het laagst.

Bouwproces 

Welke impact heeft het ventilatiesysteem op het bouwproces? Bij centrale systemen met warmteterugwinning is er relatief veel kanaalwerk nodig, dat gevolgen heeft voor de vloerconstructie. Ventilatiesystemen met Oxygen2 of ZR-roosters hebben geen kanaalwerk nodig voor de verse luchttoevoer. De aannemer heeft hierdoor meer vrijheid om een vloer te kiezen, de ruimte in te delen en optimaal te benutten. Het is daardoor een betere optie in bijvoorbeeld houtskeletbouw, hoogbouw en kleinere oppervlakten.

Milieu-impact

Door het lage energieverbruik van Oxygen2 is ook de CO2-uitstoot aanzienlijk lager dan bij de overige ventilatiesystemen. Tevens is aan het einde van de levenscyclus de milieu-impact van de Oxygen2 veel kleiner dan van een complete WTW-installatie. Dit is een groot voordeel, zeker nu circulair bouwen steeds belangrijker wordt voor opdrachtgevers en projectontwikkelaars.

Dit maakt het Jaga Oxygen2 systeem een uitstekend alternatief voor zowel ventilatieroosters als WTW bij o.a. woningen, hoogbouw en houtskeletbouw. Wil je meer weten over dit onderwerp? Download dan de whitepaper `Ventilatie & BENG in nieuwbouw en renovatie`.