Kingspan Unidek en Unitura introduceren nestkastvoorziening

9 februari 2022 | 1 minuut leestijd

Bij dakrenovaties worden daken vaak vervangen door moderne, geïsoleerde constructies met minder ruimte voor vogels en vleermuizen. Met de Uni-Nestkast creëer je direct een verblijfplaats voor de aanwezige fauna in de dakvoetoverstek. De voorziening wordt geïntegreerd in het dakelement en kan naar keuze worden afgewerkt. Uni-Nestkast is verkrijgbaar in 3 varianten; een variant voor huismussen, één voor gierzwaluwen en één voor vleermuizen.

Ecologisch en economisch

Bij de ontwikkeling zijn de laatste ecologische richtlijnen rondom faunavoorzieningen gevolgd. Uni-Nestkast voldoet aan alle maatvoeringen die gesteld worden in onder andere de Kennisdocumenten BIJ12 en de mitigatiecatalogus van Arcadis. Het biedt een oplossing voor meerdere diersoorten en is daarmee breed inzetbaar. In vergelijking met huidige oplossingen is de Uni-Nestkast economisch zeer voordelig. Zo hoeft het dak of de muur niet extra uitgetimmerd te worden en is de kostprijs per voorziening vele malen lager dan een voorziening die wel op de traditionele manier moet worden ingemetseld. Dat scheelt dus in tijd en middelen.

Gerelateerde artikelen