Kleine windmolen moet landschapsvervuiling tegen gaan

De start-up EAZ Wind uit het Groningse Hoogezand hebben een oplossing gevonden voor de grote windmolens. Zij ontwikkelden een kleinere windmolen met een ashoogte van 15 meter en een tiphoogte van 21 meter. De molen is voorzien van een stalen mast en houten bladen en moet bijdrage aan een minder vervuild landschap, maar moet wel voldoende energie opwekken. EAZ Wind: “Met de geringe afmetingen, houten bladen en ranke mast heeft de windmolen een vriendelijke uitstraling gekregen die wordt gewaardeerd door omwonenden en gemeenten.” Een gemiddelde windmolen heeft een ashoogte van 80 meter en een tiphoogte van ongeveer 125 meter “Naast boerenbedrijven kunnen ook dorpsgemeenschappen, energieco√∂peraties en lokale overheden profiteren van lokale windenergie”, laten de ontwikkelaars weten.

Steeds meer kleine windmolens

De start-up heeft de eerste molens al geplaatst en wil voor het einde van dit jaar nog dertig plaatsen. In 2017 wil het bedrijf meer dan honderd molens plaatsen. “Voor een duurzame energievoorziening hebben we niet genoeg aan alleen zonnepanelen. Dit komt omdat de zon alleen overdag en vooral in de zomer schijnt”, legt EAZ Wind uit. “De wind waait ook `s nachts en in de winter. Daarom is de combinatie van wind en zon in het windrijke Groningen zo kansrijk.” Omdat het veel waait in Groningen heeft de molen veel potentie. Bij een gemiddelde snelheid van vijf meter per seconde is de maximale capaciteit rond de 30.000 kilowattuur op jaarbasis.

Nieuwe economie

EAZ Wind ziet de windmolens als ideale opstap voor een andere invulling van de economie. “Wij zien de overgang naar duurzame energie als onderdeel van een nieuwe economie met kansen voor onze samenleving om weerbaar en zelfstandig te worden. De aanpak op regionale schaal betekent dat het klein genoeg is voor saamhorigheid en groot genoeg is om schaal te maken en economische kringlopen te sluiten.”