Lucht-water en lucht-lucht warmtepomp in één

Wanneer bijvoorbeeld gelijktijdig koel- en warm tapwater vraag is, wordt de afgevoerde warmte-energie uit de gekoelde ruimte gebruikt voor de productie van warm tapwater. De technologie van energie-uitwisseling wordt toegepast in de buitenunit. Hierbij kan een COP waarde behaald worden tussen 5 en 7.

Mr. Slim+ is geschikt voor toepassingen waar veel koelvraag wordt gecombineerd met warm tapwater vraag zoals kapperszaken, benzinepompen en fitnessruimtes, en meer. U kunt een besparing realiseren op operationele- en exploitatiekosten.