‘Maak haast met doortrekken van Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp’

Advies en ontwerp
Bouw
4 juni 2024 | 2 minuten leestijd

Het volgende kabinet doet er goed aan om prioriteit te geven aan het doortrekken van de Noord-Zuidlijn, meent Haico Spijkerboer van adviesbureau Boer&Croon. “Het is cruciaal voor Amsterdamse vestigingsklimaat en lost een deel van de problematiek op die de Nederlandse economie dreigt af te remmen.”

De toenemende drukte in het openbaar vervoer in de regio Amsterdam belemmert volgens Spijkerboer niet alleen het bedrijfsleven, maar vormt ook een bedreiging voor kwaliteit van het onderwijs, de zorg en het culturele leven.

De maatregelen van het Amsterdamse college om het autogebruik terug te dringen zorgen voor extra druk op het openbaar vervoer. Hierdoor dreigt de bereikbaarheid van de stad in gevaar te komen. Voor mensen die geen betaalbare woning in Amsterdam kunnen vinden wordt het steeds minder aantrekkelijk om daar in de zorg of het onderwijs te werken. Dat is nu al een probleem en het uitblijven van een oplossing zal grote maatschappelijke gevolgen hebben. Ook een uitstapje vanuit het buitenstedelijk gebied naar de cultuurtempels van de hoofdstad wordt een hachelijke onderneming.

Nationaal belang

Door de Noord-Zuidlijn door te trekken wordt de congestie voor een groot deel opgelost. Als meer reizigers en toeristen met de metro reizen in plaats van de huidige Sprinters, komt er ruimte vrij in de Schipholtunnel voor extra (inter)nationale treinverbindingen. Daarnaast kan de positie van Schiphol worden versterkt. Zo is de uitbreiding van het metronet niet alleen van regionaal, maar ook van nationaal belang.

De tijd dringt

Het is zaak om hier snel een besluit over te nemen en afspraken te maken over de financiering ervan. Schiphol, de Vervoerregio, Amsterdam, Haarlemmermeer, Noord-Holland, KLM en de NS hebben al aangeboden om samen ruim een miljard euro bij te dragen. De totale kosten zullen aanzienlijk zijn, maar zeker opwegen tegen de schade die het bedrijfsleven en de bewoners zullen lijden als Amsterdam verder dichtslibt.

Gerelateerde artikelen