‘Met extra maatregel kan buitengevelisolatie boven eisen brandveiligheid presteren’

16 juni 2021 | 2 minuten leestijd

De Nederlandse systemen voor buitengevelisolatie voldoen in principe aan de Nederlandse eisen. Toch ziet de Bond voor Pleisterbouw op basis van het onderzoek `Brandveilige toepassing van EPS-ETICS` kansen om verdere verbeteringen toe te passen. Uit het DGMR-rapport blijkt dat de kans op het doorslaan of zich verspreiden van een brand via de gevel nog kleiner wordt met de toevoeging van onbrandbare stroken steenwolisolatie.

Met risicoscore bepalen of maatregel nodig is

Met een eenvoudige risicoscore kan worden bepaald of die extra maatregel ook nodig is. Voor een vrijstaande woning is dat wellicht minder cruciaal dan voor bij voorbeeld een flat op veertig meter hoogte. Het DGMR-rapport laat opnieuw zien dat (de brandbaarheid van) het gevelisolatiesysteem slechts een onderdeel van de risico-inschatting is. Er zijn meer factoren die daarin meespelen zoals toegankelijkheid, gebruiksfrequentie, omgeving en meer. Een goed advies over de noodzaak extra voorzieningen rond de EPS-isolatielaag aan te brengen helpt om per woning maximale zekerheid te bieden.

Brandveilige gevels

De industrie moet steeds op zoek blijven naar innovatie en verbeteringen van systemen en de toepassing ervan. DeBond voor Pleisterbouw ziet het als een gezamenlijke opdracht voor producenten, bouwers en ook opdrachtgevers om in voorkomende gevallen nog ruimer te voldoen aan wettelijke bouwregels en zo branddoorslag en brandvoortplanting via de gevels maximaal te beperken.

Gerelateerde artikelen