Minder herrie met Multi Split gamma buitendelen van LG

9 januari 2023 | 2 minuten leestijd

Het is LG Electronics (LG) gelukt om de geluidsniveaus te verlagen van de MU-serie buitendelen van het Multi Split gamma. Het verlagen van de geluidsniveaus wordt mogelijk gemaakt door een viertal verbeteringen: een nieuw ontwerp van de ventilator, software optimalisaties m.b.t. het aansturen van de inverter, extra geluidsisolatie tegen geluid van de compressor en minder trillingen in de leidingen.

De ventilator en de compressor zijn de twee onderdelen van een warmtepomp of airconditioner die het meeste geluid produceren. De ventilator heeft in de vernieuwde buitendelen een lager gewicht en een nieuw ontwerp van de ventilatorbladen, waardoor er minder vibratie plaatsvindt. Daarnaast is 95 tot 100 procent van het blootgestelde oppervlak van de compressor voorzien van geluidsisolatiemateriaal. Ook is de software geoptimaliseerd die benodigd is om de inverter aan te sturen, zodat hij in de lagere frequenties de ruis meer onderdrukt. Ook hebben de leidingen een vernieuwd cyclisch ontwerp, zodat er minder trilling plaatsvindt.

In lijn met bouwbesluit

Volgens het bouwbesluit zijn vanaf 1 april 2021 geluidseisen van kracht voor de toepassing van buiten opgestelde lucht-water warmtepompen en airconditioningsystemen. Deze geluidsnormen hebben betrekking op grondgebonden woningen, waarbij een geluidseis wordt gesteld op de erfgrens, met een maximale waarde van 45 dB(A) overdag (7.00 – 19.00 uur) en 40 dB(A) in de nacht (19.00 – 7.00 uur). Dankzij de verbeteringen aan de buitendelen, nemen de geluidsniveaus gemiddeld met 3dB(A) af.

“Dit is slechts een eerste stap op weg naar nog verdere geluidsreductie”, zegt Richard de Waal, Directeur bij LG Air Solution. “Een lager geluidsvolume betekent naast minder geluidsoverlast ook een lager energieverbruik. Ik ben trots op de zeer dominante marktpositie die LG in dit segment heeft verworven dankzij de focus op innovatie. Ook de komende jaren blijven we inzetten op innovatie om nog meer comfort voor iedereen mogelijk te maken.”

Gerelateerde artikelen