MJOP geeft houvast

27 maart 2019 | 3 minuten leestijd

Klanten zien het onderhoud van hun woning of gebouw soms als een noodzakelijk kwaad, iets dat er nou eenmaal bij hoort. Ze laten er zich door verrassen, terwijl ze met een lange termijn onderhoudsplanning precies hadden geweten wat er aan onderhoud nodig was. Planmatig onderhoud is preventief, het wordt uitgevoerd voordat er grote problemen kunnen ontstaan. Nog een voordeel voor de opdrachtgever is dat de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden gespreid kan worden. De uitgaven worden dan verdeeld over meerdere jaren, maar de kwaliteit van de woning of het gebouw blijft goed. 

Spoedje

Onderhoud maakt voor veel bouwbedrijven een groot deel van hun core business uit. Maar lang niet al dat onderhoud is gepland in een MJOP. Voor bouwers die er nog niet mee werken is dat wel het overwegen waard. Aan de ene kant omdat het werk dan beter ingedeeld en op elkaar afgestemd kan worden. Er staat immers precies in de plannen wat wanneer en waar moet gebeuren. Aan de andere kant is de kans op spoedklussen bij acute problemen kleiner als er geen onderhoud wordt gepland. Prettig, want zo`n spoedje kan een werkschema flink in de war schoppen, en de klant is meestal een stuk duurder uit. Een MJOP is voor alle betrokken partijen prettig omdat het houvast geeft. Ook financieel gezien schept zo`n plan trouwens duidelijkheid: de klant weet welke kosten eraan komen, het bouwbedrijf weet op welke inkomsten het kan rekenen.

Jaarlijkse reservering

Voor gebouwen zoals kantoorpanden en appartementencomplexen wordt er voor onderhoud meestal geld opzij gezet. Dat is in alle situaties verstandig en soms zelfs verplicht. Zo moeten VvE`s sinds begin vorig jaar een bedrag reserveren, dat is vastgelegd in de Wet Verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars. Dat bedrag kan zijn gebaseerd op een MJOP. In dat plan moet worden drie dingen opgenomen. Ten eerste welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen er moeten gebeuren. Ten tweede op welke termijn deze werkzaamheden moeten plaatsvinden. En ten derde wat de werkzaamheden gaan kosten. Dat derde punt is dan het uitgangspunt voor de jaarlijkse reservering. Is er geen MJOP opgesteld, dan wordt het jaarlijks te reserveren bedrag vastgesteld op 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw.  

Goed verkoopbaar

Een MJOP is te maken voor alle gebouwen, groot of klein, oud of nieuw, en voor allerlei opdrachtgevers, zoals woningbouwcorporaties, particuliere woningbezitters, VvE`s, stichtingen, en de overheid. Bij onderhoud is het zaak om de werkzaamheden zo te plannen en uit te voeren dat bewoners of medewerkers er geen hinder van hebben. Een MJOP kan worden vastgelegd in een softwareprogramma. Verschillende leveranciers hebben daar pakketten voor die helpen bij het plannen van het werk maar ook bij het bestellen van de benodigde materialen. In het programma worden alle onderdelen van het plan uitgesplitst zodat er een heel gedetailleerd overzicht ontstaat. Omdat onderhoud de waarde van een gebouw verhoogt, of minstens op peil houdt, is een MJOP als product of dienst heel goed verkoopbaar. Voor een allround bouwbedrijf is er op het gebied van onderhoud heel veel werk, en het plannen van dat werk geeft grip op de zaak.

Gerelateerde artikelen