Nederlandse Praktijkrichtlijn voor daglicht in gebouwen gepubliceerd

7 juli 2022 | 2 minuten leestijd

De
huidige bepalingsmethode zegt iets over de gevel, maar niets over de kwaliteit
van het daglicht in de ruimte. De nieuwe methode doet dit wel. De
daglichtfactoren geven bovendien inzicht in de inval van daglicht in de ruimte.
Verschillende architecten en lichtontwerpers werken al met daglichtfactoren.
Daarnaast kunnen ze rekenen in verlichtingssterkte, waarmee ze een brug naar
kunstlicht kunnen maken.

Energieprestatie gebouwen 

Glas laat warmte binnen, wat in de winter fijn is, en in de zomer
soms te veel. Vanwege de strengere BENG-eisen wordt daarom steeds meer met
overstekken en vaste zonwering gewerkt. Overstekken komen gunstiger uit dan met
de oude methode van NEN 2057. NEN-EN
17037
geeft een methode om een goede zonwering te bepalen. NPR 4057
geeft hierop een toelichting.

Bezonning en uitzicht

In de praktijkrichtlijn staat ook een methode om het niveau van
bezonning en van het uitzicht te bepalen. Deze zijn niet opgenomen in de
bouwregelgeving, maar wel interessant voor wie een goed gebouw wil ontwerpen.

Gerelateerde artikelen