NEN ontwikkelt NTA `Aansluitvoorwaarden prefab meterkast`

8 januari 2020 | 2 minuten leestijd

In de huidige volgorde van bouwen worden huisaansluitingen aan het einde van het bouwproces gerealiseerd. Dit komt omdat het nog lastig te voorspellen is wanneer een woning wordt opgeleverd. Door een vroegtijdige en intensieve afstemming in de totale bouwketen te faciliteren, kan een beter voorspelbare oplevering van woningen en nutsinfrastructuur worden bewerkstelligd. De stichting Mijnaansluiting.nl heeft in samenspraak met marktpartijen de afgelopen tijd een verkenning gedaan naar de mogelijkheden van het gebruik van prefab meterkasten.

Ontwikkeling NTA

Om de prefab meterkast grootschaliger te kunnen uitrollen, hebben tiental partijen, aangesloten bij MijnAansluiting.nl, een concept opgesteld met aansluitvoorwaarden. Door gewijzigde wet- en regelgeving rondom gasaansluitingen vervalt veelal de gasaansluiting in de nieuwbouw. Om die reden richt het document zich met name op elektriciteit, water, telecom en een eventueel centrale warmte distributieaansluiting.

NEN is verzocht om dit document uit te werken tot een onafhankelijk en breed gedragen afspraak. Het voornemen is om het document als een Nederlands Technische Afspraak (NTA) te publiceren. NEN roept betrokken partijen op om hier gezamenlijk aan mee te werken. De eerste vergadering over de nieuwe NTA is in januari 2020.

Het te ontwikkelen document zal aansluiten op de bestaande NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen’ en op andere gerelateerde normen, zoals NEN 1010.

Gerelateerde artikelen