Nieuwe bouw-cao per 1 januari

Bouw
26 december 2023 | 3 minuten leestijd

Een meerderheid van de leden van de vakbonden FNV en CNV hebben ingestemd met het eindbod van de werkgevers voor de nieuwe Cao Bouw en Infra. De nieuwe arbeidsvoorwaarden, waaronder een gemiddelde loonsverhoging van ongeveer tien procent over heel het jaar, gaan per 2024 in. 

“De consensus onder de leden is bereikt en heeft de goedkeuring van de meerderheid gekregen,” verklaart Hans Crombeen, onderhandelaar van FNV. “Wat betreft de loonsverhoging hebben we samen een positieve stap gezet.”

Gijs Lokhorst, onderhandelaar van CNV, stemt hiermee in. “De inflatie heeft de koopkracht van medewerkers de afgelopen jaren aanzienlijk aangetast. In tegenstelling tot veel andere Nederlanders waren bouwvakkers en UTA-medewerkers nog niet gecompenseerd. Wat we nu hebben afgesproken, wordt door onze leden als zeer passend en gunstig ervaren.”

Salarisverhoging

De nieuwe cao treedt op 1 januari in werking en blijft één jaar geldig. De salarisverhoging in het definitieve voorstel ziet er als volgt uit: vanaf 1 januari stijgen de lonen van medewerkers die onder de cao vallen met 3,5 procent, plus 50 euro bruto per maand. Op 1 juli volgt nogmaals een stijging van 3,5 procent, plus 50 euro per maand. Over het hele jaar genomen resulteert dit in een gemiddelde stijging van tien procent, zoals berekend door FNV.

Naast de loonsverhoging omvat de nieuwe cao ook wijzigingen met betrekking tot de zwaarwerkregeling. Alle aanpassingen zijn terug te vinden in het eindvoorstel van de werkgevers op de website van Bouwend Nederland.

George Raessens, vertegenwoordiger van de werkgevers aan de onderhandelingstafel, is verheugd over de uitkomst. “Met deze historisch hoge loonsverhoging onderstrepen werkgevers het belang van een goede cao om personeel aan te trekken en te behouden. Zowel werkgevers als werknemers zijn tevens verheugd dat we de zwaarwerkregeling hebben kunnen uitbreiden met de functie van uitvoerder.”

Teleurgesteld

Crombeen van FNV merkt op dat, ondanks de positieve reacties op de loonsverhoging, niet iedereen tevreden is met het totale voorstel. Veel uitvoerend technisch administratief (UTA)-medewerkers zouden “terecht teleurgesteld zijn” in de arbeidsvoorwaarden die voor hen gelden. “Veel UTA-medewerkers ervaren een zeer hoge werkdruk, zoals eerder dit jaar bleek uit een gezamenlijk onderzoek van werkgeversorganisaties en vakbonden. Deze druk wordt in het eindvoorstel, afgezien van de zwaarwerkregeling voor uitvoerders, niet voldoende geadresseerd.”

Lokhorst van CNV sluit zich hierbij aan. “Ondanks diverse beloften lopen UTA-medewerkers wat betreft arbeidsvoorwaarden nog steeds achter op het overige bouwpersoneel. Dit blijft een aandachtspunt, zoals onze leden aangeven. We hebben echter met de werkgevers afgesproken om de komende periode verder te praten over de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Hier zullen we ons in de komende cao-onderhandelingen volledig voor inzetten.”

Crombeen benadrukt dat dit een belangrijk aandachtspunt zal worden in de volgende cao-onderhandelingen, die naar verwachting tegen het einde van 2024 zullen plaatsvinden, aangezien de nu overeengekomen cao een geldigheidsduur van één jaar heeft.

Gerelateerde artikelen