Nieuwe en strengere eisen omtrent rookverspreiding, brand- en vluchtveiligheid op komst

15 april 2021 | 3 minuten leestijd

Het belangrijkste doel van rookwerendheid is dat mensen tijdens een brand voldoende tijd hebben om te ontsnappen en niet vroegtijdig worden belemmerd door rook. De term die hierbij wordt gebruikt is de Required Safe Escape Time of RSET (benodigde tijd om veilig te ontsnappen). Adequate rookwerendheid en rookbeheersing vergroot de hoeveelheid tijd die mensen hebben om veilig te ontsnappen, ook wel de Available Safe Escape Time of ASET (beschikbare tijd om veilig te ontsnappen) genoemd. Hoe groter het verschil tussen de benodigde tijd en beschikbare tijd om in veiligheid te komen – de Veiligheidsmarge – hoe groter de kans dat iemand veilig uit de situatie kan ontsnappen. Wanneer de benodigde vluchttijd de veiligheidsmarge overstijgt, komen mensen in een situatie terecht waar gezondheidsschade optreedt.

Om de veiligheid te vergroten gaan daarom strengere eisen gelden met betrekking tot – onder andere – rookverspreiding. Deze eisen worden afgestemd op de Europese classificaties Sa en S200 en hebben een directe invloed op de vluchtveiligheid in gebouwen.

Nieuwe classificaties rookwerendheid

Het effect van brandveiligheidsmaatregelen is zo goed als de zwakste schakel binnen het geheel. In de praktijk blijkt namelijk dat brandwerende eigenschappen en vlamdichtheid van een scheiding weinig zeggen over de rookwerendheid. Brandwerende scheidingen waarbij actieve afdichtingsmiddelen, zoals opschuimende middelen worden gebruikt, reageren op de temperatuurstijging bij een brand. Veel van deze actieve afdichtingsmiddelen leveren pas goede rookwerendheid na activering (vanaf circa 200 °C, afhankelijk van de locatie in de constructie is dat enkele minuten na het begin van de brand). Vóór activering of bij koude rook heeft rook vrij spel.

In het toekomstige BBL wordt rookwerendheid apart beoordeeld en houdt men rekening met bijvoorbeeld koude rook, zodat de mate van aandacht voor rookwerendheid weer past bij de huidige situatie. Daarom zullen de nieuwe classificaties, het onafhankelijke testen en de bewustwording omtrent de gevaren van rook een belangrijke, positieve invloed hebben op het effecten van de brandveiligheidsmaatregelen.

SABA ontwikkelde de Sabaprotect M500 kit als adequate oplossing voor het brandveilig afdichten in de bouw. Recentelijk is de Sabaprotect M500 door een onafhankelijk instituut in acht verschillende configuraties getest en bewees het product zich opnieuw, doordat het moeiteloos aan de Sa en S200 classificatie-eisen voldeed.

Gerelateerde artikelen