Norm voor uitvoering van betonconstructies gepubliceerd

26 mei 2021 | 1 minuut leestijd

De norm is relevant voor partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van betonconstructies: aannemers, constructeurs, leveranciers en toezichthouders. Ook voor opdrachtgevers biedt NEN 8670 aanvullende eisen voor de kwaliteit van uitvoering die aansluiten op de hedendaagse praktijk.

NEN 8670

Samen met NEN-EN 13670 komen alle aspecten voor het vervaardigen van betonconstructies in NEN 8670 aan bod. Dit geldt voor zowel vooraf vervaardigede betonelementen als voor in het werk gestort beton. Daarnaast is de bepalingsmethode voor horizontale betondruk op de bekisting uit DIN 18218 overgenomen.

Met het verschijnen van NEN 8670 is er een opvolger van NEN 6722, die in 2013 ingetrokken is. In NEN 6722 waren zaken opgenomen die niet in NEN-EN 13670:2009 geregeld waren. Dit is nu verholpen dankzij de ruimte die de Europese norm laat om op nationaal niveau aspecten nader in te vullen.

Gerelateerde artikelen