Ondernemen met hart en ziel

MVO bestaat uit drie aspecten. Allereerst gaat het om de normen en waarden waar een bedrijf voor staat, de `missie/visie`. Aspect twee draait om de manier waarop een bedrijf zijn kernactiviteiten uitvoert en in hoeverre neemt het verantwoordelijkheid voor het milieu en de sociale context. Maatschappelijke betrokkenheid pijler nummer drie, waarbij de vraag wat het bedrijf doet voor de samenleving centraal staat. 

Respect voor aarde en mensen

Damstra Beheer, met dochters Koninklijke Damstra Installatietechniek en Damstra Service & Onderhoud, heeft haar MVO-beleid duidelijk geformuleerd. Het Friese familiebedrijf (met een vestiging in Groningen) dat uitgroeide tot een kleine 150 werknemers heeft het op allerlei manieren ingebed in de bedrijfsvoering, maar ook in de benadering naar buiten toe. Dirk Jacob Visser, bedrijfsleider bij Damstra vat het zo samen: `Wij ondernemen met respect voor de aarde en de mensen. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het er allereerst om dat je anders gaat denken. Daarna is het vooral een kwestie van doen.`

Gezonde leefstijl

Personeel is key, in ieder bedrijf, en goed personeelsbeleid hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Visser: `We zijn zuinig op ons personeel, het welzijn van onze medewerkers komt altijd op de eerste plaats. Op het gebied van gezondheid zijn we heel actief, we bieden bedrijfsfitness aan en hebben en aandacht voor een gezonde leefstijl. Verder geven we werknemers de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen, op verschillende manieren. 
Als erkend leerbedrijf leiden we jaarlijks ongeveer acht jonge mensen op. Dat doen we om goed personeel binnen te krijgen, maar óók vanuit een sociaal-maatschappelijke perspectief. Werk is ontzettend belangrijk voor mensen. We willen ook kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom werkt bij ons in het magazijn bijvoorbeeld een Wajong`er en daar zijn we heel blij mee.`
Visser noemt ook de Paardendagen Driezum Wâlterswâld: `Dat heeft met ons werk feitelijk niks te maken, maar we verbinden ons daarmee op een andere manier met de gemeenschap. Het leven is meer dan alleen maar werk, dus zo`n evenement steunen we graag.` 

Schonere leefomgeving

Natuurlijk is een bedrijf met bedrijfsvoering bezig. Maar het is heel goed mogelijk om daarbij ook de blik naar buiten te richten. Visser: `We streven naar een schonere leefomgeving door de aarde minder te belasten en uit te putten. We gebruiken bijvoorbeeld boerderijstroom die wordt opgewekt door windmolens die bij boeren uit de omgeving in het land staan. Ons wagenpark rijdt deels elektrisch of op aardgas en de werkschema`s zijn zo opgesteld dat carpoolen mogelijk is. We zetten actief in op de ontwikkeling van duurzame energie-installaties die de plaats in gaan nemen van installaties die op fossiele brandstoffen draaien. Ook in bestaande bouw dragen we bij aan innovatieve energiebesparende maatregelen, onder andere door ons te verdiepen in circulariteit. We houden altijd de lange termijn in de gaten. Klanten moeten niet alleen nu goed geholpen worden, we willen dat ze over vijf jaar nog steeds tevreden zijn. Ook dat is duurzaamheid.`