​Onderschat power quality niet!

Onder `power quality` wordt verstaan: elektrische energie die een belasting voedt en het vermogen van die belasting om goed te functioneren. Veel huishoudelijke en industriële apparaten zetten de aangeleverde wisselspanning via een gelijkspanningsbrug om in gelijkspanning. Maar omdat veel apparaten een schakelende voeding met niet-lineair gedrag zijn, dragen ze ook bij aan de vervorming van het elektriciteitsnet. Het vervangen van elektrische apparatuur door moderne elektronica, of het bijplaatsen van deze moderne elektronica in de oorspronkelijke elektrische installatie, zijn veel voorkomende oorzaken. Voorbeelden zijn het vervangen van conventionele verlichting door ledverlichting, de installatie van zonnepanelen of het plaatsen van frequentieregelaars op elektromotoren.

Hoge inschakelstromen, meer problemen

De problemen kunnen nog toenemen als er sprake is van hoge inschakelstromen, asymmetrische belastingverdelingen en sterk wisselende belastingen. Veel voorkomende problemen zijn: kabels, transformatoren, railsystemen en motoren die te heet worden, condensatoren en zekeringen die doorbranden, en onverklaarbare storingen van elektrische apparaten. De problemen variëren van een simpelweg slecht functioneren van apparaten met een kortere levensduur als gevolg, tot in het ergste geval kortsluiting en het uitbreken van brand.

Interactie bepalen

Maar voordat je een probleem kunt oplossen, moet de oorzaak bekend zijn. Hiertoe moet de interactie tussen spanning en stroom worden bepaald. Dat kan door de installatie door te meten en te monitoren met de kwaliteit van de elektrische energie als insteek. Dat is nogal ingewikkeld, want wat moet je dan meten, op welke plek en met welk instrument? Als er sprake is van  lineair belaste stroomnetten, zijn de multimeter en de stroomtang geëigende instrumenten. Bij vervuilde netten met een slechte power quality is dat niet voldoende. Tegenwoordig is er geavanceerde meetapparatuur waarmee problemen tijdig gesignaleerd en verholpen kunnen worden. Maar elk specifiek power quality probleem vereist zijn eigen oplossing.

Waar zit het gevaar?

Het is belangrijk dat installateurs weten wat er aan de hand kan zijn. Gelukkig zijn er allerlei cursussen en trainingen op het gebied van power quality. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in power quality en trainingen verzorgt, is HyTEPS. Zij bieden inzicht in de kwaliteit van elektriciteit, brengen optimalisatie-adviezen uit, leveren producten om de optimalisatie te realiseren en geven cursussen. De cursisten krijgen meer inzicht in de oorzaken, problemen en mogelijke oplossingen van slechte spannings- en stroomkwaliteit.