Onderzoek: ‘Nederlanders vrezen voor stroomstoring’

3 januari 2023 | 4 minuten leestijd
De winter moet nog beginnen, maar een deel van de Nederlanders maakt zich nu al zorgen over een mogelijke stroomuitval. Dit blijkt uit een onderzoek van reichelt elektronik, een van Europa`s grootste distributeurs van elektronica en IT-technologie, waarin ze Nederlanders hebben gevraagd waarover zich het meeste zorgen maken en hoe ze zich voorbereiden op een mogelijke stroomuitval.

59 procent van de ondervraagde Nederlanders verwacht deze winter stroomuitval. Bijna een kwart (24%) denkt zelfs dat deze incidenten één keer per week of vaker zullen plaatsvinden. De meesten denken dat de stroomvoorziening een tot drie uur (34%) of minder dan een uur (30%) zal uitvallen. Iets meer dan een derde (32 %) kan zich echter ook een langere uitval van meer dan drie uur voorstellen.

Mensen maken zich het meeste zorgen over het niet hebben van warm water (39%) of het niet kunnen verwarmen van hun huis (37%). Ook maken ze zich zorgen over uitvallende waterpompen in gebouwen met meerdere verdiepingen en het stoppen van de drinkwatervoorziening (31%). Ook vreest 31% dat tijdens een stroomstoring vitale apparaten zullen uitvallen.

Oproep tot energiebesparing 

In verband met de stijgende kosten voor gas stimuleert de overheid initiatieven om stroom te besparen. Inmiddels heeft 88 procent van de huishoudens energiebesparende maatregelen genomen.

Dit zijn de meest toegepaste maatregelen om energie te besparen: 

  • 69% zuiniger doen met warm water 
  • 68% kamertemperatuur iets verlagen 
  • 48% minder elektriciteit intensieve apparaten gebruiken 
  • 40% eigen verbruik beter in de gaten houden, bijvoorbeeld met meters

Daarnaast hebben Nederlanders talloze individuele maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld het vervangen van conventionele lampen vervangen door LED-lampen, het maken van sfeerlicht in de avond met kaarsen, het drogen van de was in de buitenlucht in plaats van in een wasdroger, het uitschakelen van apparaten met stand-by en de diepvriezer leegmaken (en ontdooien). Maar Nederlanders doen ook uitgaven om energie te besparen, zoals het installeren van zonnepanelen of het plaatsen van een nieuwe zuinigere gasketel. Uit deze initiatieven blijkt dat Nederlanders op verschillende manieren hun energieverbruik proberen terug te dringen.

Voorzieningen voor noodgevallen 

Nederlanders blijken zich ook voor te bereiden. Iets meer dan de helft (53%) zegt zich ook te hebben voorbereid op een stroomstoring en ook 53% zou zelfs voorbereid zijn als de stroom vandaag 24 uur uitvalt. Dit in tegenstelling tot 44% die niet voorbereid zou zijn.

De meeste Nederlanders hebben al basisvoorzieningen in huis, zoals een zaklamp (61%), een warme deken (57%), lichtbronnen zoals kaarsen en campinglampen (57%) of een medicijnvoorraad (57%). Maar als het op meer specifieke voorzorgsmaatregelen aankomt, is er voor de Nederlanders nog werk aan de winkel. Zo heeft slechts 25% voldoende water in huis. Minder dan een kwart (21%) kan een warme maaltijd bereiden op een campingfornuis of grill op batterijen of gas en slechts (20%) beschikt over een radio op batterijen om in geval van nood naar het nieuws te kunnen luisteren.

Meer voorzieningen voor tijden van crisis 

Om voorbereid te zijn op een energiecrisis in de toekomst zouden de Nederlanders hun eigen elektriciteit kunnen opwekken met een fotovoltaïsch systeem (36%) of meer apparaten op zonne-energie kunnen kopen (34%). De onderliggende vrees van mensen is dat ze de stijgende energieprijzen niet kunnen betalen. Veertig procent vreest dat ze de komende winter fors zullen moeten bezuinigen vanwege de stijgende prijzen. Een derde (30%) is bang dat ze ’s winters hun huis niet meer kunnen verwarmen.

Om deze horrorscenario’s te voorkomen, willen Nederlanders dat beleidsmakers het elektriciteitsnet uitbreiden om het veerkrachtiger te maken (45%). Zij willen ook minder afhankelijkheid van buitenlandse energieleveranciers (43%) en een snellere uitbreiding van hernieuwbare energie (42%).

Christian Reinwald, hoofd Marketing en Productmanagement bij reichelt licht toe: “Mensen willen niet alleen voorbereid zijn op noodgevallen. Ze beseffen zich ook dat een investering in energiebesparende producten zich relatief snel terugverdient.”

Gerelateerde artikelen