Ook VolkerInfra Schiphol stapt in klimaatslim FSC-bosbeheer

Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland: “Het project laat perfect zien waar FSC Nederland de komende jaren voor staat: duurzaam bosbeheer inzetten in de strijd tegen klimaatverandering, zorgen dat de boseigenaar beter beloond wordt voor duurzaam FSC-bosbeheer, en het stimuleren van het gebruik van meer hout in de bouw.”

FSC-bosbeheer 

In de FSC-gecertificeerde bossen van Landgoed Prattenburg in Rhenen (366 ha) en de gemeentebossen van Valkenswaard (759 ha) kunnen dankzij de financiële bijdrage klimaatslimme maatregelen worden genomen. Er worden extra bomen aangeplant, waarbij gekozen wordt voor boomsoorten die beter bestand zijn tegen de gevolgen van  klimaatverandering. De bomen gaan op termijn ook hout leveren. Wordt dat hout hoogwaardig ingezet (bijvoorbeeld in de woningbouw) dan blijft de in het hout opgeslagen CO2 nog decennia- of misschien zelfs wel eeuwenlang opgeslagen zitten.

Elektrisch materieel

De combinatie VolkerInfra Schiphol heeft hoge duurzaamheidsambities die aansluiten bij de doelstellingen van bouwers KWS en VolkerRail en opdrachtgever Schiphol. Schiphol wil als eerste luchthaven klimaatneutraal zijn in 2040 en gaat voor `zero waste` in 2030. Als aannemer gaat VolkerInfra Schiphol op de luchthaven voor een halvering van de fijnstof- en stikstofuitstoot van het materieel en een klimaatneutrale uitvoering van het werk op de luchthaven. Op het project wordt de CO-uitstoot al zoveel mogelijk gereduceerd met bijvoorbeeld de inzet van steeds meer elektrisch materieel en hoogwaardige recycling van vrijkomende grondstoffen. De eerste elektrische vrachtwagen in de bouw rijdt inmiddels rond op Schiphol.

Eerder al sloot VolkerWessels (waar KWS en VolkerRail onderdeel van zijn) een vergelijkbare overeenkomst af met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen voor investering in 500 hectare bos. Deze nieuwe overeenkomst voor het project op Schiphol is aanvullend op die van VolkerWessels.