Project van de maand: Wonen in kloosterlofts

Die leegstand is onwenselijk en vandaar dat de broeders – met woningcorporatie Trudo uit Eindhoven – een plan voor herontwikkeling bedachten. Trudo is ook eigenaar geworden en gaat in het klooster zeventig kloosterlofts realiseren. Trudo selecteerde Hazenberg Bouw uit Vught als bouwkundig aannemer. Voor de kennis/specialisme van werktuigbouwkundige installaties is Van den Hoff Installatiebedrijf toegevoegd aan het bouwteam. Zij nemen alle werktuigkundige installaties voor hun rekening. De plannen zijn rond en zeer binnenkort zal de renovatie van start gaan. Directeur Jan van den Hoff heeft er zin in. “Het is een prachtig gebouw in een landgoedachtige omgeving”, zegt hij. “We gaan er met z`n allen iets heel moois van maken.” 

Decentrale ventilatie

Voor de ventilatie van de afzonderlijke appartementen is gekozen voor Jaga Oxygen 2. Die komt achter de convector Jaga Tempo te hangen. In kleine appartementen is één unit genoeg, in appartementen met meer vloeroppervlak zijn twee units voorzien. “Decentrale ventilatie betekent meer doorvoeren in de muur. Dat is wel een uitdaging, want het is een monument en dat betekent dat je deels gebonden bent aan andere regels. Alles moet langs de monumentencommissie, dus ook de doorvoerroosters. Er zijn reguliere roosters vermeld, maar de architect heeft ook wat alternatieven achter de hand. Als je afwijkt van de standaard zul je goed moeten kijken naar de functionaliteit en de technische specificaties van het geboden alternatief. We zullen daarvoor eventueel overleggen met de fabrikant.”

EPC van 0,16

Van den Hoff gaat het enorme pand duurzaam centraal verwarmen met een houtpellet- verbrandingsinstallatie. Hij legt uit: “Die installatie gaat het hele complex van verwarming en warm water voorzien. Een andere factor is dat er flink wat energetische maatregelen zijn getroffen aan de schil van het gebouw, zoals binnenwanden, isolatie en dergelijke. De ambitie van de opdrachtgever was om een EPC van 0,4 te halen. Mede door de pellet-installatie komen we straks op 0,16 uit, dus dat is heel mooi! Natuurlijk installeert ook onze collega Welvaarts Elektrotechniek uit Vught duurzame toepassingen zoals led-verlichting en een PV-zonnesysteem. Met warmteterugwinning waren we misschien nog lager uitgekomen, maar het kostenplaatje is natuurlijk ook belangrijk. We hebben echt gezocht naar manieren om het gebouw zo optimaal mogelijk te laten functioneren.”

Vleermuizen

Omdat het gebouw gedeelten uit verschillende perioden kent, is er sprake van verschillende plafondhoogtes en beukmaten. Jan: “Het was best lastig om al het leiding- en kanalenwerk efficiënt te kunnen plaatsen. De schachten moeten zodanig slim gesitueerd worden dat we alles goed kunnen aansluiten. We hebben regelmatig met het bouwteam overlegd om dit soort puzzels op te lossen.” Het realiseren van een dergelijk project kent vele uitdagingen. Een mooi voorbeeld vindt Van den Hoff dat hoofdaannemer Hazenberg met de Flora- en Faunawet te maken kreeg. “Bij inventarisatie bleek er een kolonie vleermuizen in de klokkentoren te huizen. Die dieren moeten elders een voorziening krijgen. Er komt dus heel wat kijken bij zo`n verbouwing.”