Rapport `circulariteit in ISSO-Referentiedetails` gepresenteerd

27 april 2022 | 2 minuten leestijd

Een volledig circulaire Europese economie in 2050 is ambitieus, en dan streeft de Rijksoverheid óók nog naar een halvering van het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 ten opzichte van 1990. Reden te meer voor deze verkenning die ISSO in 2021 startte. Die verkenning is gebundeld in het rapport `Circulariteit in ISSO-Referentiedetails` – ISSO-Referentiedetails als tool voor inzicht in demontagemogelijkheden voor toekomstig hergebruik. Het rapport is nu beschikbaar in ISSO Open. Die kennis draagt bij aan het omschakelen naar een circulaire economie.

Losmaakbaarheid in kleurcodering

“We hebben bij zo`n dertig referentiedetails de losmaakbaarheid, wat ook demontagemogelijkheid wordt genoemd, van producten weergegeven”, vertelt Noortje Alders, senior Technisch Specialist bij ISSO. “Per element en per verbinding is aangegeven hoe losmaakbaar ze zijn. We hebben daarvoor een kleurcodering toegepast, waarbij groen het best losmaakbaar is en paars het slechtst. Zo is in één oogopslag te zien in hoeverre de verschillende elementen in een verbinding beschadigd zouden zijn na eventuele sloop, en of ze nog geschikt zouden zijn voor hergebruik. In het rapport staat meer over de bepalingsmethode die we hebben toegepast om de losmaakbaarheid te berekenen.” 

Bijdrage van NVPU

De Nederlandse Vereniging van Polyurethaan hardschuim fabrikanten (NVPU) is als mede-initiatiefnemer bij deze verkenning betrokken. De thermische prestaties van hardschuim lopen in de tijd nauwelijks terug, waardoor het hergebruik van polyurethaan hardschuimisolatie (PUR) een serieuze optie is binnen circulair bouwen. De NVPU heeft ook buiten het onderwerp hardschuim om constructief meegedacht bij deze verkenning. 

Feedback welkom

Iedereen met een ISSO-profiel kan het rapport `Circulariteit in referentiedetails` gratis raadplegen via open.isso.nl. ISSO roept de markt op om feedback te geven op het rapport. “We horen heel graag van gebruikers of ze hiermee uit de voeten kunnen”, zegt Noortje Alders. 

Gerelateerde artikelen