Register voor vakbekwame monteurs vergroot brandveiligheid

Zowel voor particulieren als voor bedrijven zijn er tegenwoordig ontelbaar veel producten op de markt voor brandveiligheid en brandwering. Fabrikanten van dit soort producten investeren dikwijls flink in het ontwikkelen ervan. Hoewel deze investering kwalitatief hoogwaardige producten oplevert, staat of valt de effectiviteit ervan met de juiste manier van installeren en gebruiken. Een product kan nog zo goed in elkaar zitten, als het niet correct is geïnstalleerd, zal het simpelweg niet (goed) functioneren. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Een correcte installatie is dus van cruciaal belang. Maar hoe weet de opdrachtgever nu zeker dat de kwaliteit van de installatie gewaarborgd is?

Schijnveiligheid

Het nut van producten voor brandveiligheid is alleen zeker als een professionele monteur ze op deskundige wijze monteert. Is een monteur niet ter zake kundig, dan is er sprake van een `schijnveiligheid`. De kans is immers aanwezig dat het product als het eropaan komt niet goed functioneert. Uiteraard zijn er legio vakbekwame monteurs – het vervelende is echter dat de opdrachtgever de vakbekwaamheid van de monteur nergens aan kan aflezen. Een ongewenste situatie waar nodig verandering in moet komen.

Om deze situatie daadwerkelijk te veranderen, is in 2015 de Stichting Register MEB in het leven geroepen. `MEB` staat daarbij voor `Montage Expert Brandveiligheid`. De stichting zet zich in voor het brandveiliger maken van Nederland, onder meer door het bijhouden van registers, zoals het register MEB. Hiermee wil de stichting de vakkundigheid en de kwaliteit op het vlak van brandveiligheid en de installatie van brandwerende producten waarborgen. Opdrachtgevers die een bij het register MEB aangesloten monteur onder de arm nemen, kunnen dan zeker zijn dat deze installateur kwalitatieve brandwerende producten op een professionele wijze monteert.

Criteria voor registratie

Vanzelfsprekend moet u als monteur aan de nodige eisen voldoen alvorens u opgenomen wordt in het register MEB. Allereerst moet u bewijzen dat u een gedegen opleiding hebt gevolgd (theoretisch én praktisch). Ook werkervaring is een belangrijk criterium; u moet ten minste een jaar voor de helft van uw werktijd gewerkt hebben op het gebied van brandveiligheid. Tot slot beoordelen onafhankelijke controleurs ook het werk van u als aspirant-lid op kwaliteit.

Als u voldoet aan alle criteria, mag u zich gekwalificeerd noemen en de titel `MEB` gebruiken, zodat dit ook voor opdrachtgevers duidelijk is.

Gewaarborgde kwaliteit

Als geregistreerd MEB-monteur, kunt u bij de stichting terecht voor onder meer bijscholing, begeleiding en informatieve bijeenkomsten. Ook beoordeelt de stichting de kwaliteit van cursussen en opleidingen op het vlak van brandveiligheid. Al met al zet de MEB hoog in op het optimaliseren en waarborgen van de vakbekwaamheid van haar leden. Alleen door het voortdurend op peil houden van kennis en vaardigheden is de zo wezenlijke kwaliteit van de montage van brandwerende producten immers te garanderen.