Schakelkasten simpel assembleren met software

Installatie
17 augustus 2023 | 3 minuten leestijd

Tijdsdruk, een tekort aan geschoold personeel en communicatiestoringen kenmerken de dagelijkse werkzaamheden in de paneelbouw. EPLAN kan deze veelvoorkomende problemen beperken met de nieuwe EPLAN Smart Mounting software, die handmatige assemblage van componenten in de schakelkast op een zeer efficiënte manier ondersteunt. Het begeleidt technici stap voor stap door de installatie van DIN-rails, draadkokers en elektrotechnische componenten en laat zien waar welke component moet worden geïnstalleerd.

De software van EPLAN biedt een leidraad door het complete assemblageproces van schakelkasten. Het ondersteunt technici bij het assembleren en monteren van alle componenten in een schakelkast en op montageplaten. Gepresenteerd op een gebruikersvriendelijke manier en ondersteund door een 3D visualisatie, herkent de technicus onmiddellijk de plek waar componenten moeten worden geplaatst. EPLAN Smart Mounting biedt productiemedewerkers daarbij een compleet stappenplan dat begint met de montage van bijvoorbeeld DIN-rails en kabelgoten en eindigt met elektrotechnische componenten. De browser-gebaseerde applicatie met een centrale webserver behoeft geen installatie en kan direct in de werkplaats worden gebruikt, bijvoorbeeld op een tablet. Ondersteund door een 3D visualisatie kunnen zelfs minder technisch opgeleide mensen precies herkennen waar componenten moeten worden geplaatst. In combinatie met EPLAN Smart Wiring kan ook de bedrading exact worden weergegeven.

Eenvoudige montage

De digital twin in EPLAN Pro Panel levert de relevante technische informatie, inclusief afmetingen, positionering, boorgaten en voor elk onderdeel het type bevestiging. Technici kunnen opmerkingen over componenten rechtstreeks invoeren in EPLAN Smart Mounting en terugsturen naar de engineeringafdeling. Hierdoor is de elektrotechnische documentatie altijd up-to-date, waardoor de communicatie tussen afdelingen verder wordt verbeterd.

Een ander praktisch voordeel is dat wijzigingen in het project nu snel kunnen worden doorgevoerd. Als bijvoorbeeld de specificaties van de klant zijn gewijzigd om een extra motorbeveiligingsschakelaar of magneetschakelaar te kunnen toevoegen, kan de productieorder worden gesynchroniseerd, ofwel aangepast, met het nieuwe project. De software toont exact waar componenten moeten worden verwijderd of moeten worden toegevoegd. Dit betekent dat tijdrovende handmatige documentvergelijkingen niet meer nodig zijn, wat tijd bespaart en voor de juiste resultaten zorgt. En mochten er toch nog vragen rijzen, dan biedt EPLAN Smart Mounting directe toegang tot de interactieve schema’s.

Beter overzicht

Niet alleen de medewerkers op de werkvloer krijgen volledige ondersteuning. Ook productiemanagers krijgen zo een beter overzicht en meer flexibiliteit; zij krijgen in één oogopslag de status van openstaande productieorders te zien. Een controlesysteem toont de assemblagevoortgang voor elk onderdeel: groen betekent voltooid, rood betekent nog niet verwerkt. Als er knelpunten of stilstanden zijn, kan een reeds opgestarte order eenvoudig aan een andere medewerker worden overgedragen. Bovendien kan personeel flexibeler worden ingezet voor verschillende productiestappen

Veel interactie

Dit is nog niet het einde van het proces. De database van EPLAN Pro Panel kan ook worden gebruikt voor de bedrading. Het gebruik van EPLAN Smart Wiring betekent dat het volledige downstream bedradingsproces voor de schakelkast ook systeem-gebaseerd kan zijn. Een uniforme interface voor EPLAN Smart Mounting en EPLAN Smart Wiring, evenals de digital twin van EPLAN Pro Panel als the single source of truth, zorgen voor maximale end-to-end dataconsistentie. De software is uiteraard compatibel met gangbare volautomatische bedradingsmachines zoals de Rittal Wire Terminal WT. Ook geprefabriceerde draden kunnen worden gebruikt. Het doel is een zo hoog mogelijke mate van automatisering te realiseren vanaf de eerste engineeringfase tot aan de productie, terwijl tegelijkertijd maximale kwaliteit wordt gewaarborgd.

Gerelateerde artikelen